Innstilt ferje i Finnøysambandet

Rute 1 i Finnøysambandet er innstilt grunnet tekniske problemer. 
Det blir ordinær drift fra Judaberg kl. 23:45.

Ruter: 1025
Tidspunkt: Fra 16. sep 2021

Sist oppdatert: 16.09.2021