Endret bestillingsfrist for Ryfylkeferjen (580)

Bestillingsfristen for Ryfylkeferjen endres fra 1 til 2 timer fra og med 1. desember.

Ruter: 580
Tidspunkt: Fra 01. des 2023

Sist oppdatert: 01.02.2024