Betaling med Kolumbuskort på ferje

Fra 1. januar 2021 kan du betale med Kolumbuskort og Autopass ferjekort for nordre del av Ryfylkeferjen og for Finnoyferjen.

Ruter: 580 1025
Tidspunkt: Fra 01. jan 2021

Dette er betalingsmidlene som er tilgjengelige fra nyttår: 

  • Reisepenger på Kolumbuskort (17 % rabatt for person, 50 % rabatt for kjøretøy). 
  • Bedriftskonto tilknyttet Kolumbuskort (17 % rabatt for person, 40 % rabatt for kjøretøy). 
  • Autopass-ferjekort (17 % rabatt for person, 40 % rabatt for kjøretøy med bedriftsavtale, 50 % rabatt for kjøretøy med privatavtale). 
  • Forhåndsbestilling via billetter.kolumbus.no (rabatt avhenger av betalingsmåte). 
  • Bankkort (ingen rabatt). 

Det er også mulig å bruke reisepenger med reisekort fra følgende kollektivselskap om bord: Ruter, AKT, VKT, Fram, Innlandskortet, Østfold kollektivtrafikk, Nordland og Tromskortet. 


Sist oppdatert: 16.04.2021