Enklere ruteinformasjon foran på bussene

I løpet av nærmeste framtid vil tekstene som står over vinduet til sjåføren foran på bussen forenkles. Her er en kort beskrivelse.

Tidspunkt: Inntil videre

I den nye løsningen vil endeholdeplassen eller området der bussen ender opp i, stå ved siden av rutetallet. Som et eksempel: 4 MADLAKROSSEN VIA TJENSVOLL.


Det er også nytt at teksten oppdateres etter hvilken variant av ruten som kjøres. Rute 4 kjører noen avganger via Tjensvolltorget, og noen avganger ikke. Dermed vil via-teksten oppdateres. Har bussen kjørt forbi Tjensvolltorget, vil «VIA TJENSVOLL» forsvinne.


Merk at ingen bussruter endres som følge av dette. Bussen din går akkurat samme trasé som tidligere, men det vil altså være en litt kortere og mer presis tekst som står med lysende bokstaver over frontruten.
God tur!


Sist oppdatert: 10.12.2020