Oppgradering av sanntidsskjermer

Sanntidsskjermene skal oppgraderes. Du kan derfor oppleve at enkelte holdeplasskjermer ikke viser sanntidsinformasjon. 

Tidspunkt: Fra 07. jun 2021

Du kan alltid bruke sanntidsappen for å finne ut når bussen går. Oppgraderingen vil ta cirka én til to uker fra 7. juni. 


Sist oppdatert: 11.06.2021