Ruteendringer i Egersund

I forbindelse med oppstarten av HentMeg i Egersund reduseres avgangene på rute 81, 82, 83 og 85. 

Ruter: 81 82 83 85
Tidspunkt: Fra 17. okt 2022

Rute 81

Rute 81 går fra 11 til tre daglige turer. To av turene flyttes over til rute SK0120. Det reduserte antallet avganger erstattes av HentMeg.

 

Rute 82

To av avgangene flyttes over til skoleruten SK0121. Resten erstattes av HentMeg.

 

Rute 83

Fire av avgangene flyttes over på skoleruten SK0122. Det blir 10 ordinære avganger hver hverdag. I tillegg kan man benytte seg av HentMeg. 

 

Rute 85

Tre avganger er flyttet over på rute SK0123. Det blir tre ordinære avganger igjen (med to returer). Resten erstattes av HentMeg. 

 

Skolerutene er også åpne for andre reisende. 


Sist oppdatert: 03.10.2022