Endret kjøremønster på Forus

Holdeplassene Nådlandsbråtet legges ned mens arbeidet med bussveien pågår. 

Ruter: 2 3 67
Tidspunkt: Fra 19. aug 2022

Bussene kjører inn Gamle Forusveien, Forusbeen og på en midlertidig omkjøringsvei på Park 2020.

Holdeplassene Nådlandsbråtet blir lagt ned, men reisende kan ta bussen fra Forusveien i stedet. 

Holdeplassene Forusbeen flyttes over til den midlertidige omkjøringsveien. 

Holdeplassen Midtbergmyrå B blir fjernet i omkjøringsperioden. 

Arbeidet antas å vare til sommeren 2025.


Sist oppdatert: 29.02.2024