Omkjøring på rute 24, 25 og X40

Fra 1. juni stenges Hoveveien for gjennomkjøring ved Gand videregående skole. Dette fører til omkjøring på rute 24, 25 og X40. Arbeidet estimeres å være ferdig til desember 2023.

Ruter: 24 25 X40
Tidspunkt: 01. jun 2022 31. des 2023

Rute 24 får omkjøring på turen fra Sandnes til Ganddal, mens rute 25 får omkjøring på turen fra Ganddal til Sandnes.

Rute X40 trafikkerer ikke holdeplassen Gand vgs, og første og siste holdeplass blir da Ospabakken


Sist oppdatert: 07.10.2023