Arne Rettedals gate stengt nattestid

Fotgjengerovergangene skal repareres i Arne Rettedals gate i Stavanger, og veien stenges for trafikk nattestid søndag 7. juni til tirsdag 9. juni.

Ruter: 5 8 14 15
Tidspunkt: 07. jun 2020 09. jun 2020

Mellom 20.00 og 06.00 7. - 9. juni vil rute 5, 8 ,14 og 15 kjøre via Olav Vs gate, Kannikgata og Løkkeveien i stedet for Arne Rettedals gate. Se kart under, der grønn linje markerer traséen bussen avviker fra normal rute. På dagtid vil bussene kjøre normal trasé gjennom Arne Rettedals gate.

Merk at bussene uansett ikke vil bruke andre holdeplasser enn normalt. Rutene går fra samme startholdeplass, og stopper ved første holdeplass på ruten som vanlig. Bussene vil ikke stoppe på holdeplass 32 i Olav Vs gate, selv om de passerer den holdeplassen på nattestid.


Sist oppdatert: 10.12.2020