Anbefaling om bruk av munnbind

Kommunene på Nord-Jæren anbefaler bruk av munnbind om du må reise kollektivt og ikke kan holde en meters avstand til medpassasjerer.

Tidspunkt: Fra 10. nov 2020

Følgende forskrift gjelder på Nord-Jæren fra og med tirsdag 10. november:

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern, og tas særlig hensyn til medreisende. I kollektiv- og taxitransport anbefales bruk av munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. Anbefalingen gjelder ikke barn under tolv år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under to år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.


Sist oppdatert: 10.12.2020