Endringer og forsinkelser

Her finner du en oversikt over alle endringer på Kolumbus ruter.

Berøte ruter

Melding

Tidspunkt

Justeringer på flere ruter

Ruteendringer fra 16. oktober 2023.

Rute 47

Avgang fra Sandnes kl. 19:01 endres til 20:01.
Avgang fra Lauvvik kl. 20:10 endres til 21:05.
Avgang fra Lauvvik søndag kl. 19:20 endres til kl. 19:45.

Rute 48

Avgangen fra Ålgård kl. 20:10 endrer avgangstid til kl. 20:20. Avgang fra Oltedal fredager da også justeres fra kl. 20:40 til kl. 20:50.

Rute 59

Ny avgang fra Verdalen kl. 07:26. Korresponderer med sørgående tog. 

Rute 62

Avgangen fra Sandnes bussterminal kl. 16:00 justeres til kl. 16:10.

Rute 83

Avgangen fra Egersund kl. 06:35 legges om Gamle Eigerøyvei.

Rute 89

Avgangen fra Flekkefjord kl. 15:35 skal gå om Roligheten. Avgangen fra Lagård onsdag kl. 12:25 endrer tid fra Egersund bussterminal til kl. 12:30.

Rute 96

Avgangen fra Krossmoen kl. 15:48 endres til kl. 15:58 for å korrespondere med rute 98.

Rute 98

Avgangen fra Egersund kl. 07:05 og fra Moi kl. 14:07 skal legges om til å kjøre om Haukland.
Avgangen fra Egersund kl. 15:30 endres til kl. 15:40, og avgangen fra Helleland kl. 16:00 endres til kl. 16:10. 
Ny avgang kl. 16:45 fra Egersund til Moi stasjon.
Ny retur fra Moi stasjon kl. 17:45.

Rute X44

Avgang fra Stavanger kl. 07:15 endres til kl. 07:05.

Avgang fra Verdalen kl. 06:13 endres til kl. 06:00.
Avgang fra Verdalen kl. 07:38 endres til kl. 07:44.

Fra 16. okt 2023
Rute 13 endres permanent

Stavanger kommune utvikler nå Nytorget til å bli et attraktivt parkområde for mennesker, aktiviteter og rekreasjon. Områdeutviklingen gjelder og Hospitalsgata som for fremtiden blir enveiskjørt.

Parkområdet Nytorget vil stå ferdig til Byjubileet i 2025. Les mer på https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byggeprosjekter-ny/nytorget-blir-park/ 

Vi har i forbindelse med dette, i samråd med Stavanger kommune, bestemt at omleggingen for rute 13 vil være permanent.

  »

Inntil videre
54 56
Deler av Garborgvegen stenges

Nordligste del av Garborgvegen blir stengt på grunn av bygging av rundkjøring, og dette vil påvirke flere ruter:

Rute 50: Kun avgang fra Lyefjell kl. 11:04 kjører Brøytvegen - Jærvegen - Orrevegen - Jernbanegata. Alle andre avganger kjøres som normalt.

Rute 54: Kjører Brøytvegen - Jærvegen - Arne Garborgs veg - Jernbanegata til Bryne.

Rute 56: Kjører Jernbanegata - Arne Garborgs veg - Jærvegen - Brøytvegen - Garborgvegen med retur om Orrevegen. »

11. sep 2023 06. okt 2023
Vennligst vent...