Sykkelparkering

Her finner du informasjon om hvor og hvordan du kan bidra til at enda flere bruker sykkelen til arbeid, butikken eller skolen.

En rekke aktører, med Kolumbus i spissen, har laget en sykkelparkeringsveileder for å gjøre det lettere å sørge for god sykkelparkering. Du kan laste den ned ved å klikke på lenkeboksen over.

Her er ti prinsipper for god sykkelparkering:

  1. Husk brukeren: Tenk nøye gjennom hvem som skal bruke sykkelparkeringen og hvilke ønsker, krav og behov de har.
  2. Riktig lokalisering: Lokalisering er like avgjørende som en god parkering. Jo kortere tid man skal bruke på målpunktet, jo kortere avstand mellom sykkelparkering og målpunkt forventes.
  3. God og trygg adkomst: Man skal kunne sykle helt fram til stativet uten trinn eller hindringer, og uten risiko for at det oppstår utrygge situasjoner i møte med andre syklende, gående og kjørende.
  4. Lett å finne: Sør for at parkeringen er synlig i omgivelsene. Farger, utforming, design eller effektbelysning kan synliggjøre tilbudet. Dette er spesielt viktig dersom lokaliseringen ikke optimal.
  5. Tilstrekkelig kapasitet: Tilbudet skaper etterspørsel. Sør for tilstrekkelig kapasitet til at syklistene stoler på at det er ledige plasser. Sett av nok plass mellom stativene til at kapasiteten kan utnyttes.
  6. Velg riktig stativ: Velg stativer for alle typer sykler, og sørg for god støtte til hele sykkelen med mulighet til å låse både hjul og ramme.
  7. Tilpass sikkerhetsnivået: Det er alltid viktig å kunne låse sykkelen sikkert, og i enkelte sammenhenger er det også ønskerlig med adgangskontroll til et avsperret område og overvåkning.
  8. Tilby noe ekstra: I mange tilfeller vil noen ekstra servicefasiliteter gjøre tilbudet mer attraktivt for brukerne, som for eksempel ekstra sikkerhet, takoverdekning, en servicestasjon eller garderobe og dusj.
  9. Tenk på drift og vedlikehold: Det vil snø, det vil falle løv og det vil fryse til. Sørg for å ha tenkt gjennom hvordan sykkelparkeringen skal driftes og vedlikeholdes hele året.
  10. Markedsfør tilbudet: Sykkelparkeringen står flunkende ny og klar til innrykk - skryt av hvor fint og bra det er blitt!

Sist oppdatert : 01.11.2023