Med egen sykkel i Rogaland

Så lenge du har en sykkel som fungerer, kan du komme deg ganske langt på kort tid og samtidig bedre helsen, miljøet og beløpet på bankkontoen.

Alle vet at sykling fører mye godt med seg. Men la oss være litt mer konkrete:

  • betraktelig lavere risiko for overvekt, høyt blodtrykk, forstadier til diabetes og høyt kolesterol.
  • Friskere luft i nærmiljøet, som gagner særlig utsatte grupper som eldre og barn.
  • Mindre bilkøer og bedre framkommelighet for de som må kjøre bil.

Tallene baserer seg på dansk og svensk forskning, og begynner du å lete finner du fort en rekke andre argumenter for hvorfor det er bra å sykle mer.

Sykkelruter

Skal du et bestemt sted og vil finne raskeste sykkelrute dit, er Google maps alltid til god hjelp, uansett hvor du er.

Elsykkel eller vanlig sykkel?

Forskning viser at det er betydelige helsegevinster i å sykle selv om en får hjelp av en elektrisk motor, og om en elsykkel gjør at du erstatter flere bilturer med sykkelturer, er det ingenting å lure på. Terskelen for mange er økonomien, for en elsykkel koster fort mye mer enn en vanlig sykkel.

Ønsker du å sykle elsykkel uten å måtte kjøpe en, kan du med en gyldig billett i billettappen prøve en av våre bysykler.


Sist oppdatert : 28.04.2020