Kan jeg ta med sykkelen om bord?

Du kan ta med sykkelen på bussen, toget og båten, men det er et par ting du bør notere deg både når det gjelder pris og plassbegrensning om bord.

Pris

For buss og tog:Du kan reise gratis med sykler du lett kan ta under armen. Dette gjelder sykler og sparkesykler du kan slå sammen, eller små sparkesykler. Har du med deg en vanlig sykkel eller en stor sparkesykkel du ikke kan slå sammen, eller en ståhjuling, kjøper du en sykkelbillett i tillegg til din egen billett (samme pris og vilkår som enkeltbillett for barn/honnør).

På våre båter og ferjer reiser du gratis med alle typer sykler.

Plassbegrensning

Vær obs på at du ikke blokkerer midtgangen med sykkelen din. Det er viktig for sikkerheten om bord at det er enkelt å passere deg og sykkelen din for andre medreisende. På toget kan konduktøren pålegge deg å vente til neste avgang på grunn av plassbegrensning i vognen. Dette gjelder også om du har forhåndskjøpt en sykkelbillett.

Regler om bord

Husk at du må trille sykkelen om bord. Det er ikke lov til å sykle eller stå på rullebrett/rulleskøyter om bord på våre transportmidler.


Sist oppdatert : 07.01.2022