Om Min Skyss

Hei og velkommen til Kolumbus Min Skyss.

Min Skyss er et web-basert søkeskjema, som er direkte koblet til Kolumbus administrasjonsprogram for skoleskyss, kalt Skyssweb. Når du oppretter en profil i Min Skyss, kan du søke om skoleskyss via Skyssweb. Har du hatt skoleskyss tidligere, vil opplysningene som er registrert på deg, automatisk komme opp når du legger inn ditt personnummer.

Når du oppretter en profil i Min Skyss, er det viktig at du lagrer e-postadressen og passordet søknaden din er linket til.

Du må sende ny søknad om skoleskyss til videregående skole for hvert skoleår. Bytter du skole i løpet av skoleåret, må du gå inn på din profil og stoppe skyssbestillingen til den gamle skolen. Har du rett til skoleskyss, bor mer enn seks km fra den nye skolen, må du legge inn ny søknad til denne skolen.
NB: datoene for søknadene kan ikke overlappe.

Kolumbus behandler fortløpende søknader om skoleskyss. Følg med på Min Skyss om søknaden din er godkjent.

Dersom du trenger hjelp til å opprette en profil og søknad, kontakt skolen din.

Skolekort:
Dersom du har hatt skoleskyss på grunnskolen og har et elektronisk skolekort fra tidligere, vil kortet bli oppdatert for det nye skoleåret.
Har du ikke et skolekort fra tidligere, sendes et skolekort til den skolen søknaden er registrert på.

Mister du skolekortet, er det viktig at du melder fra til skolen. Skolen skriver ut et Midlertidig reisebevis, som du bruker som dokumentasjon på rett til fri skoleskyss. Et Midlertidig reisebevis er kun gyldig i tre uker.

Skolekortet er gyldig for to turer per skoledag. Skolekortet vil ikke fungere på skolefridager. Du kan benytte skolekortet mellom kl. 05:00 – 22:00.

Ungdomsbillett:
Bor du innenfor et av de områdene som er definert som ungdomsbillett område for skoleskyss, erstatter ungdomsbillett retten til fri skoleskyss. Se mer her: https://www.kolumbus.no/reise/rutetabeller/buss/skoleskyss/om-skoleskyssordningen/videregaende-skole/

Klage på vedtak om skoleskyss:
Klagefrist er tre uker etter mottatt vedtak, jfr. forvaltningsloven § 29.
Klage på enkeltvedtak som gjelder rett til grunnskoleskyss etter §§ 7-1 og 7-3 sendes Kolumbus AS, som kan gi medhold eller gir sine kommentarer og videresender klagen til Klagenemda for videregående skoler. Klagenemdas avgjørelse er endeling og kan ikke klages på, jf. forvaltningsloven § 28.
Klagen sendes pr brev til Kolumbus AS, Postboks 270 Sentrum, 4002 Stavanger eller via e-post til skoleskyss@kolumbus.no. NB: Husk å oppgi saksnummer.


Sist oppdatert : 17.06.2022