Hvordan søke skoleskyss

Det er ulik søknadsprosess avhengig av om eleven er i grunnskolen eller i videregående skole.

Skoleskyss for grunnskoleelever (ordinær skoleskyss pga avstand - mer enn to/fire km fra skolen):

Kontakt elevens skole. Dersom eleven har rett på fri skoleskyss, vil skolen registrere søknaden og sende bestilling på skoleskyss. Se mer under Grunnskole

Skoleskyss for elever på videregående skole (ordinær skoleskyss pga avstand – mer enn seks km fra skolen):

Klikk her og søk via Min Skyss.

Har du et elektronisk skolekort fra tidligere (barne- og ungdomsskolen), vil dette bli oppdatert for det kommende skoleåret, dersom søknaden blir godkjent.

Bor du innenfor områder som er definert som ungdomsbillett-soner, erstatter ungdomsbilletten retten til fri skoleskyss. Se mer under videregående skole.

Tilrettelagt skoleskyss (medisinske årsaker) for elever både i grunnskolen og i den videregående skolen:

Kontakt skolen for å få registrert søknaden. Søknaden må være dokumentert med en legeerklæring/sakkyndig vurdering. Se mer under tilrettelagt skoleskyss.

 

Søke om skoleskyss ved delt bosted:

Se mer under delt bosted. Her finner du også søknadsskjema.


Søknadsskjemaer

Legeattest ved søknad om særskilt skoleskyss

Reiseregning skoleskyss i Rogaland


Sist oppdatert : 21.06.2022