Å søke om fri skoleskyss

Søknader om fri skoleskyss går via skolen for elever i grunnskolen og for elever som søker om individuelt tiltrettelagt skyss. Elever ved videregående skole søker selv på nett.

Slik søker du om fri skoleskyss

  • I grunnskolen kan du sende en e-post til skolen, og skolen vil søke om skyss på vegne av eleven.

  • Elever ved videregående skole må selv søke via Min Skyss.

  • Ved varig eller midlertidig sykdom eller funksjonshemning kontaktes elevens skole, som bestiller nødvendig skyss. Skyss som bestilles direkte fra transportør, dekkes ikke. Ved søknad om varig eller midlertidig tilrettelagt skoleskyss, skal legeerklæring/sakkyndig vurdering om skyssbehovet leveres med søknaden. Se under søknadsskjemaer: Legeattest ved søknad om særskilt skoleskyss.
    Dersom det blir vurdert slik at det er medisinske årsaker til at eleven må transporteres med taxi, må dette grunngis særskilt.
  • Kolumbus kan, på vegne av Rogaland fylkeskommune, innvilge søknad om skoleskyss og sende gyldig skolekort til elevene.


Søknadsskjemaer

Legeattest ved søknad om særskilt skoleskyss

Reiseregning skoleskyss i Rogaland


Sist oppdatert : 15.09.2021