Universell utforming

Vi jobber aktivt for at kollektivtilbudet skal være inkluderende og tilgjengelig for alle.

Buss

Alle våre ruter blir kjørt med busser som har universell utforming, og Kolumbus har i flere år stilt krav til at bussene som går i typiske byruter har følgende: lav-éntre og mulighet for kneling, gode, innvendige kontrastfarger samt seter reservert for personer med nedsatt funksjonsevne.

Bussene har også sanntidsinformasjon om bord, et system som skal gjøre det enklere for alle våre passasjerer å orientere seg underveis. Ved utvikling av systemet har det vært viktig for oss å utvikle et system som også tar hensyn til personer med nedsatt syn og hørsel slik at også disse kan dra nytte av informasjonen. Derfor gis informasjon både på monitorer og over høyttaler.

Ved inngåelse av anbudskontrakter stiller vi krav om at bussene som kjøpes, minimum oppfyller EUs direktiver for universell utforming.

Båt

Vi har i flere år stilt krav til at hurtigbåtene skal ha plass til rullestol og barnevogn om bord, samt ha toalett som er stort nok til rullestol. Hurtigbåtene i trafikk for Kolumbus har også teleslynge.


Plassforbehold om bord

Bussene i Rogaland oppfyller EUs normer for mål og plassforhold om bord. Men om bord i både buss og båt vil det alltid være begrenset plass. Se våre regler og vilkår for mål og vekt, og husk at dersom det er fullt når du skal reise, kan du benytte deg av reisegarantien


Sist oppdatert : 22.01.2020