Mer om organisering

Kolumbus er organisert som et aksjeselskap. Rogaland fylkeskommune eier Kolumbus, og vi utfører oppgavene fylkeskommunen gir oss ansvaret for.

Rogaland fylkeskommune

Hvert år fastsetter politikerne i fylkestinget hvor mye penger som skal brukes på å utvikle og vedlikeholde fylkets kollektivtrafikk det kommende året. Den konkrete bestillingen fra fylkeskommunen til Kolumbus er beskrevet i en såkalt leveranseavtale som omhandler blant annet økonomi, produktutvikling, kjøp av transporttjenester, billetter og priser. I leveranseavtalen setter fylkespolitikerne også prioriteringer for hvilke områder og ruter Kolumbus skal fordele pengene på og hvor mye som skal gjøres.

Den årlige leveranseavtalen blir politisk behandlet samtidig med budsjettet for fylkeskommunen. I denne forbindelse blir også takstnivået vedtatt. Kolumbus' oppgave er å sette de politiske avgjørelsene ut i live.

 

Kolumbus

Basert på avgjørelsene tatt i fylkestinget er det Kolumbus' oppgave å drifte kollektivtilbudet i Rogaland. Kolumbus skal informere om og markedsføre tilbudet og ikke minst være til stede for kunder som har spørsmål eller ønsker å komme med innspill.

Kolumbus registrerer alle kundeønsker, gjennomfører kundetilfredshets- og markedsundersøkelser og bruker aktivt passasjerstatistikk for å vurdere tilpasninger i rutetilbudet. Kolumbus kan gjøre mindre justeringer i avgangshyppighet og rutetider innenfor en handlingsramme på 4 % av det totale rutetilbudet. Vi har imidlertid kun anledning til å omrokere midlene vi får av fylkestinget til å gjøre justeringer ettersom vi ikke har egne investeringsmidler. Det betyr at Kolumbus må kutte i tilbudet ett sted dersom vi skal utvide et annet sted.

Ved forslag om større endringer i rutetilbudet må Kolumbus bygge dette opp som en sak til politisk behandling. Det blir da opp til fylkespolitikerne å vurdere om de ønsker å bevilge penger til den foreslåtte endringen.

 

Operatørene

Det er verken fylkeskommunen eller Kolumbus som eier og drifter bussene og båtene som frakter passasjerene fra A til B. Det er det operatørselskapene som gjør. Operatørene er buss- og båtselskaper som kjører ulike ruter på kontrakt for Kolumbus. De fleste rutepakkene (en samling buss- eller båtruter innenfor et bestemt område) lyses ut på anbud, og den operatøren som tilbyr den beste løsningen, vinner anbudet og er ansvarlig for å kjøre de relevante rutene i en satt anbudsperiode.

Sjåførene er ikke ansatt av Kolumbus, men av de ulike operatørene våre. Vi har imidlertid stilt krav til servicenivået og standarden på bussene og båtene i kontraktene våre, og det er derfor Kolumbus' ansvar å se til at operatørene holder den standarden de har lovet. Derfor oppfordres kundene til å kontakte Kolumbus dersom de opplever noe utenom det vanlige, slik at vi kan ta det videre. Det samme gjelder innspill til ruteendringer. Disse registreres av oss og videreformidles til behandling i fylkestinget dersom statistikk og tilbakemeldinger fra kunder tilsier at noe bør gjøres med den konkrete ruten.

 

Kontaktinformasjon til våre samarbeidspartnere

Connect bus AS
Kjører busstrafikken på Nord-Jæren
www.connectbus.no

Vy buss AS
Kjører busstrafikken på Jæren og Haugalandet
www.vybuss.no

Boreal Buss AS
Kjører busstrafikken i Ryfylke Sør
www.boreal.no

Boreal Sjø AS
Kjører bilferjen Mekjarvik-Kvitsøy
www.boreal.no

Tide Buss AS
Postboks 220 Sentrum
5001 Haugesund
Telefon: 52 70 35 00
www.tide.no

Norled
Kjører ferjesambandene i Ryfylke, Finnøy og Hjelmeland.
www.norled.no

Fjord1 AS
Kjører hurtigbåtsambandet Byøyene/Hommersåk
www.fjord1.no

L. Rødne og Sønner AS
Kjører ferjesambandet Vassøy
www.rodne.no

Helgøy skyssbåt
Kjører avganger i Byøyene-sambandet
www.helgoy.no

Rørheims Bilruter AS
Kjører bussruter på Finnøy
www.rorheims.no

Rutebåten Utsira AS
Kjører ferjesambandet Haugesund-Utsira
www.rutebaatenutsira.no


Sist oppdatert : 13.02.2024