Organisering

Kolumbus er et aksjeselskap som eies av Rogaland fylkeskommune.

Vi er organisert etter en 3-nivås modell

 1. Rogaland fylkeskommune: Politisk oppdragsgiver
 2. Kolumbus AS: Administrativ regi-enhet
 3. Operatører: Selskapene som utfører transporten

Mer om organisering, oppgave- og ansvarsfordeling

 

Styremedlemmer

 • Styreleder: Rolf Roverud

 • Nestleder: Toril Nag

 • Hege Skogland Mokleiv

 • Bernt Stilluf Karlsen

 • Harald Sævareid

 • Ina Eldøy

 • Ansattes representanter: Grete Ulseth og Odd Vinje

 • Ansattes vararepresentanter: Torhild Skuland og Jan Owe Bjørnsen

Ansatte

Kolumbus har ca. 70 ansatte.


Sist oppdatert : 08.06.2017