Organisering

Kolumbus er et aksjeselskap som eies av Rogaland fylkeskommune.

Vi er organisert etter en trenivås modell

  1. Rogaland fylkeskommune: Eier av og bevilger penger til Kolumbus.
  2. Kolumbus: Gjennomfører konkurranser om buss- og båtrutene i samsvar med strategien og det vedtatte budsjettet. Ansvarlig for billettsalg og kundekontakt med de som reiser med oss.
  3. Operatører: Buss- og båtselskapene som eier transportmidlene og ansetter sjåførene og båtpersonellet våre kunder reiser med.

Mer om organisering, oppgave- og ansvarsfordeling

Administrasjon

Du kan lese mer om administrasjonen i Kolumbus og se hvem som jobber hos oss her.

Styremedlemmer

  • Styreleder: Gottfried Heinzerling

  • Nestleder: Tormod Gjermundsen

  • Hege Økland

  • Ingrid Nordbø

  • Bjørg Mathisen Døving

  • Vara: Laila Steine

  • Ansattvalgte medlemmer: Linn Wetteland og Kjetil Nordbø

Ansatte

Kolumbus har ca. 75 ansatte.


Sist oppdatert : 15.09.2023