Organisering

Kolumbus er et aksjeselskap som eies av Rogaland fylkeskommune.

Vi er organisert etter en trenivås modell

  1. Rogaland fylkeskommune: Politisk oppdragsgiver
  2. Kolumbus AS: Administrativ regi-enhet
  3. Operatører: Selskapene som utfører transporten

Mer om organisering, oppgave- og ansvarsfordeling

Administrasjon

Du kan lese mer om administrasjonen i Kolumbus og se hvem som jobber hos oss her.

Styremedlemmer

  • Styreleder: Hege S. Mokleiv

  • Nestleder: Tormod Gjermundsen

  • Brage W. Johansen

  • Ingrid Nordbø

  • Ingvald Fardal

  • Vara: Laila Steine

  • Ansattvalgte medlemmer: Linn Wetteland og Espen Schiager

Ansatte

Kolumbus har ca. 75 ansatte.


Sist oppdatert : 18.06.2021