Om selskapet

Kollektivselskapet Kolumbus AS har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland.

Vi har ansvar for:

Selve transporten med buss og båt er det operatørselskaper som gjør på kontrakt for Kolumbus. Vi disponerer totalt 450 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer.

Fra mandag til fredag gjennomføres det 85.000 daglige reiser med Kolumbus.

Kolumbus skal inngå en avtale om takstsamarbeid med Samferdselsdepartementet (SD).  Her ser du forslaget til takstsamarbeid med en potensiell ny operatør på Jærbanen.


Sist oppdatert : 23.05.2017