Kolumbus og åpenhetsloven

Kolumbus som innkjøper

Kolumbus AS har overordnet ansvar for mobilitet i Rogaland. Det betyr at vi skal sørge for at du enkelt kommer deg fra A til Å uten egen bil. Sentrale oppgaver er å planlegge, utvikle, administrere, markedsføre og informere om de ulike reisealternativene i regionen. Kollektivtransport med buss og båt er våre klart mest ressurskrevende oppgaver, men vi har også et ansvar for reiser med sykkel, gange og andre transportformer. Kolumbus administrerer skoleskyssordningen på vegne av Rogaland fylkeskommune. I forbindelse med forvaltning av alle disse oppgavene kjøper vi mengder av tjenester og varer og det er viktig for oss i Kolumbus at alle som jobber med oppfyllelse av våre kontrakter har ordnede arbeidsvilkår og at nasjonale og internasjonal lovgivning på dette punktet følges.

 

Krav i konkurransefasen

Kolumbus har inntatt krav i sine konkurranser om at tilbyder i tilbudsbrevet skal gi en beskrivelse av sine leverandørkjeder som er relevante for tilbudet.

 

Etiske krav til leverandøren i kontraktsfasen

Kolumbus anser etisk og forsvarlig opptreden som svært viktige verdier i vår virksomhet. Formålet med etiske krav til leverandører, er å sikre at alle som leverer varer og tjenester til Kolumbus har et tilsvarende bevisst og forpliktende forhold til disse verdiene.

Kolumbus sine leverandører, samt deres underleverandører, skal overholde Kolumbus sine etiske krav, internasjonale anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Leverandøren er ansvarlig for egen og underleverandørers overholdelse av Kolumbus sine etiske krav.

Kolumbus stiller krav til leverandørene om at de må sørge for å ha anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettighetene. Disse kravene er en del av kontrakten Kolumbus har med sine leverandører. I tillegg stilles det krav til at de gjennomfører aktsomhetsvurderinger som beskrevet i åpenhetsloven.

 

Aktsomhetsvurderinger

Kolumbus arbeider med å få kartlagt alle eksisterende leverandører og underleverandører.

Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Vi søker å få oversikt over forhold internt i egen virksomhet, men også å få oversikt over og kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere.

Når arbeidet med kartlegging er utført vil jobben med å danne et risikobilde begynne. Det vil foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos samtlige leverandører og deres leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. En slik risikoanalyse vil gi Kolumbus kompetanse som vil kunnehjelpe med det videre arbeidet med å prioriteringer av de områdene der risikoen er størst, for så å begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene.

Spørsmål om åpenhetsloven


Sist oppdatert : 08.06.2023