Om Kolumbus

Kolumbus skal gjøre Rogaland til et bedre sted å bo og leve gjennom at flere setter privatbilen igjen hjemme av og til.

Kolumbus er eid av Rogaland fylkeskommune. Les mer om organiseringen her.

13. juni 2017 bestemte Rogaland fylkeskommune at Kolumbus skal gå fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør. Det innebærer at vi fortsatt skal ha ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg skal vi jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil. Nøkkelordene er korrespondanse samt individuelt tilpasset og oppdatert informasjon.

7. september 2017 inngikk Kolumbus og Jernbanedirektoratet en avtale om rute-, takst- og billettsamarbeid i Rogaland. Avtalen sikrer en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, samt korresponderende avgangstider.

I tillegg til at flere setter bilen igjen hjemme av og til, skal Kolumbus bidra til et bedre Rogaland gjennom å tilby et helt og holdent fossilfritt transporttilbud innen 2024. Dette innebærer en overgang til organisk HVO-diesel, hybrid-drift og helelektriske kjøretøy i løpet av de neste årene.

Selve transporten med buss og båt er det operatørselskaper som gjør på kontrakt for Kolumbus. Vi disponerer totalt 450 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer.

Kolumbus' verdier

Kolumbus har tre kjerneverdier som forkortes til KAN:

Kundeorientert

Hensynet til våre reisende er altoverveiende for hvordan vi utvikler kollektivtilbudet og utfører våre tjenester i det daglige.

Ansvarlig

Vi skal ikke gå for de enkle utveiene, men gjøre oss fortjent til tilliten våre kunder og eiere viser oss.

Nytenkende

Denne verdien er drivkraften for hvor vi skal i morgen, og betyr at vi jobber kontinuerlig med forbedring og videreutvikling av våre produkter og tjenester.

Kolumbus og åpenhetsloven

Klikk her for å lese mer om Kolumbus og åpenhetsloven.


Sist oppdatert : 25.09.2023