Nøkkeltall

  • Ca. 72 ansatte.
  • I overkant av 115 353 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag.

Uttrekk fra årsrapporten 2022

  • Totalt 2 082 millioner kroner i driftsinntekter i 2022
  • Underskudd i 2022: 8,4 millioner kroner
  • Rammetilskudd fra Rogaland fylkeskommune: 1295,9 millioner kroner

Last ned Kolumbus årsrapport for 2022

Tidligere årsrapporter

Strategi

Kolumbus skal få kollektivtrafikken til å være førstevalget og senke terskelen for å reise uten bruk av egen bil. Hvordan vi skal oppnå dette og flere mål, kan du lese om i Kolumbus strategi.

Fylkeskommunen har utarbeidet et faktahefte med prinsipper for kollektivtrafikken i Rogaland. Det finner du her.

Kolumbus er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.


Sist oppdatert : 29.08.2023