Nøkkeltall

  • Ca. 50 ansatte.
  • I underkant av 85.000 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag.
  • Disponerer 440 busser, 11 hurtigbåter, 2 ferjer og 1 kombibåt.

Uttrekk fra årsrapporten 2015

  • Totalt 1,15 milliarder kroner i driftsinntekter i 2015.
  • Overskudd i 2015: 17, 4 millioner kroner.
  • Rammetilskudd fra Rogaland fylkeskommune: MNOK 788,6.
  • Antall busspassasjerer: 22,8 millioner.
  • Antall båtpassasjerer: 735 000 hurtigbåtpassasjerer, 172 000 ferjepassasjerer, 110 000 PBE.
  • Nedgang i antall bussreiser fra 2014: 0,9 prosent.
  • Nedgang i antall båtreiser fra 2014: 2,6 prosent.

Kolumbus' årsrapport 2015 (PDF, 5,8 MB)

Tidligere årsrapporter

Strategi

Kolumbus skal få kollektivtrafikken til å være førstevalget og senke terskelen for å reise kollektivt. Vi skal øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med tre prosent per år, og innen 2024 skal all buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi. Hvordan vi skal oppnå dette og flere mål, kan du lese om i Kolumbus strategi.

Miljøstrategi

Kolumbus har våren 2016 definert målsetninger for hvordan vi skal sørge for å nå målene om en fossilfri drift fram mot 2024. Vi skal ta initiativ til å utvikle og prøve ut ny teknologi som sikrer en miljøvennlig drift av kollektivtransporten i Rogaland.

Kolumbus' miljøstrategi

Kolumbus er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.


Sist oppdatert : 05.09.2016