Nøkkeltall

  • Ca. 72 ansatte.
  • I overkant av 91 000 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag.

Uttrekk fra årsrapporten 2021

  • Totalt 1 998 millioner kroner i driftsinntekter i 2021
  • Overskudd i 2021: 17,4 millioner kroner
  • Rammetilskudd fra Rogaland fylkeskommune: MNOK 1282

Last ned Kolumbus årsrapport for 2021

Tidligere årsrapporter

Strategi

Kolumbus skal få kollektivtrafikken til å være førstevalget og senke terskelen for å reise uten bruk av egen bil. Hvordan vi skal oppnå dette og flere mål, kan du lese om i Kolumbus strategi.

Fylkeskommunen har utarbeidet et faktahefte med prinsipper for kollektivtrafikken i Rogaland. Det finner du her.

Kolumbus er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.


Sist oppdatert : 10.10.2022