Nøkkeltall

  • Ca. 75 ansatte.
  • I overkant av 87.000 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag.
  • Disponerer 433 busser, 11 hurtigbåter, 2 ferjer og 1 kombibåt.

Uttrekk fra årsrapporten 2018

  • Totalt 1 423 millioner kroner i driftsinntekter i 2018.
  • Underskudd i 2018: - 22 389 kroner.
  • Rammetilskudd fra Rogaland fylkeskommune: MNOK 861,2.
  • Antall bussreiser: 23,4 millioner.
  • Antall båt- og ferjereiser: 1,02 millioner
  • Endring i antall bussreiser fra 2017: + 5,9 prosent.
  • Endring i antall båtreiser fra 2017: + 6,2 prosent.

Last ned Kolumbus årsrapport 2018 (PDF)

Tidligere årsrapporter

Strategi

Kolumbus skal få kollektivtrafikken til å være førstevalget og senke terskelen for å reise kollektivt. Vi skal øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med tre prosent per år, og innen 2024 skal all buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi. Hvordan vi skal oppnå dette og flere mål, kan du lese om i Kolumbus strategi.

Fylkeskommunen har utarbeidet et faktahefte med prinsipper for kollektivtrafikken i Rogaland. Det finner du her.

Miljøstrategi.

Kolumbus har våren 2016 definert målsetninger for hvordan vi skal sørge for å nå målene om en fossilfri drift fram mot 2024. Vi skal ta initiativ til å utvikle og prøve ut ny teknologi som sikrer en miljøvennlig drift av kollektivtransporten i Rogaland.

Kolumbus' miljøstrategi

Kolumbus er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.


Sist oppdatert : 08.01.2020