Nøkkeltall

  • Ca. 70 ansatte.
  • I underkant av 85.000 daglige reiser med buss og båt fra mandag til fredag.
  • Disponerer 433 busser, 11 hurtigbåter, 2 ferjer og 1 kombibåt.

Uttrekk fra årsrapporten 2016

  • Totalt 1,26 millioner kroner i driftsinntekter i 2016.
  • Overskudd i 2016: 16,2 millioner kroner.
  • Rammetilskudd fra Rogaland fylkeskommune: MNOK 869,5.
  • Antall busspassasjerer: 23,4 millioner.
  • Antall båt- og ferjepassasjerer: 1,045 millioner
  • Økning i antall bussreiser fra 2015: 2,8 prosent.
  • Økning i antall båtreiser fra 2015: 5 prosent.

Last ned Kolumbus årsrapport 2016

Tidligere årsrapporter

Strategi

Kolumbus skal få kollektivtrafikken til å være førstevalget og senke terskelen for å reise kollektivt. Vi skal øke antall reisende med buss på Nord-Jæren med tre prosent per år, og innen 2024 skal all buss- og båttrafikk skal utelukkende benytte fornybar energi. Hvordan vi skal oppnå dette og flere mål, kan du lese om i Kolumbus strategi.

Miljøstrategi

Kolumbus har våren 2016 definert målsetninger for hvordan vi skal sørge for å nå målene om en fossilfri drift fram mot 2024. Vi skal ta initiativ til å utvikle og prøve ut ny teknologi som sikrer en miljøvennlig drift av kollektivtransporten i Rogaland.

Kolumbus' miljøstrategi

Kolumbus er en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift og arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen.


Sist oppdatert : 29.08.2017