Om Kolumbus

Kolumbus skal gjøre Rogaland til et bedre sted å bo og leve gjennom en nullvekst i personbiltrafikken.

13. juni 2017 bestemte Rogaland Fylkeskommune at Kolumbus skal gå fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør. Det innebærer at vi fortsatt skal ha ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg skal vi jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil. Nøkkelordene er korrespondanse samt individuelt tilpasset og oppdatert informasjon.

7. september 2017 inngikk Kolumbus og Jernbanedirektoratet en avtale om rute-, takst- og billettsamarbeid i Rogaland. Avtalen sikrer en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, samt korresponderende avgangstider.

I tillegg til en nullvekst i personbiltrafikken, skal Kolumbus bidra til et bedre Rogaland gjennom å tilby et helt og holdent fossilfritt transporttilbud innen 2024. Dette innebærer en overgang til organisk HVO-dieselhybrid-drift og helelektriske kjøretøy i løpet av de neste årene.

Selve transporten med buss og båt er det operatørselskaper som gjør på kontrakt for Kolumbus. Vi disponerer totalt 450 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer.

Fra mandag til fredag gjennomføres det 85.000 daglige reiser med Kolumbus.


Sist oppdatert : 27.11.2017