Om Kolumbus

Kollektivselskapet Kolumbus AS har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland.

Vi har ansvaret for:

Selve transporten med buss og båt er det operatørselskaper som gjør på kontrakt for Kolumbus. Vi disponerer totalt 450 busser, 10 hurtigbåter og 3 ferjer.

Fra mandag til fredag gjennomføres det 85.000 daglige reiser med Kolumbus.


Sist oppdatert : 26.04.2017