Tar du buss? Så mye sparer du miljøet

Du sparer naboen, byen og kloden for skadelige utslipp hver eneste dag. Her kan du se hvor stor forskjellen er mellom buss og bil.

96 prosent bedre for hjertet ditt

Reiser du med en ny dieselbuss, slipper du ut 96 prosent mindre svevestøv enn hvis du kjører bil. Svevestøv er små partikler som øker risikoen for hjerte- og lungesykdom når du puster dem inn.

87 prosent bedre for lungene dine

Reiser du med en ny dieselbuss, slipper du ut 87 prosent mindre NOx enn hvis du kjører bil. Nitrogenoksider er giftige gasser som kan gi forkjølelse, bronkitt og astma. Gassene vises gjerne som en brunlig dis langs veiene på kalde dager.

69 prosent bedre for luftveiene dine

Reiser du med en ny dieselbuss, slipper du ut 69 prosent mindre hydrokarbon enn hvis du kjører bil. Hydrokarbon er en del av eksosen som irriterer slimhinnene i munn og nese. Noen hydrokarboner er kreftfremkallende.

48 prosent bedre for kloden vår

Reiser du med en ny dieselbuss, slipper du ut 48 prosent mindre CO2 enn hvis du kjører bil. CO2 er en drivhusgass som påvirker klimaet. Den legger seg som et isolerende lag rundt jorda og stenger solvarmen inne.

Hvordan har vi kommet fram til dette?

Sammen med Asplan Viak, har Kolumbus sammenlignet dieselbussene som ble satt i trafikk i juli, med et tverrsnitt av bilene som er på veiene (el-biler, dieselbiler og bensinbiler). Vi har tatt utgangspunkt i at bussen i snitt frakter 14,3 passasjerer per tur, mens bilen i snitt frakter 1,55 passasjerer.

Miljøkalkulator

Kolumbus arbeider for tiden med en miljøkalkulator hvor du kan regne ut hvor mye du sparer miljøet per reise. Hverdagsmoro for oss med en liten Blekkulf i magen.

Takk for at du reiser kollektivt!


Sist oppdatert : 17.01.2017