Kundepanel

Kolumbus ønsker innspill som vi kan bruke i videreutviklingen av kollektivtilbudet i regionen.

Derfor har vi i mange år benyttet oss av et kundepanel. Kundepanelet mottar e-poster med ulike spørsmål vi ønsker svar på tre til fire ganger i året.

Meld deg inn i kundepanelet vårt.

Vi håper du ønsker å hjelpe oss med å bli enda bedre!


Sist oppdatert : 09.03.2016