Vilkår for bruk av Kolumbus Bysykkel

Kolumbus Bysykkel utvikles og driftes av Kolumbus AS. Tjenesten fungerer som beskrevet under kolumbus.no/sykkel. Med dette inngår du en avtale med Bysykkelen AS. Fullstendige bruksvilkår følger nedenfor, og oppsummert handler disse om at:

  • Du må være over 16 år for å bruke tjenesten

  • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den ut til du leverer den

  • Ved misbruk av tjenesten kan Kolumbus sperre din tilgang til bysykkelen

  • Bysykkelen er ikke ment for kommersiell bruk (vareleveranse osv.) - kun persontransport

 

1. Krav før du bruker Bysykkelen

1.1 Du må ha fylt 16 år for å kunne bruke Bysykkelen.

1.2 Du må legge inn et gyldig betalingskort og mobilnummer i Kolumbus' billett-app for å leie en bysykkel.

1.3 Du kan hente ut en sykkel fra en ladestasjon på tre måter:

  • Du har en gyldig billett i Kolumbus’ billettapp. Dette gir deg 15 minutters fri bruk av Bysykkelen om gangen. Etter 15 minutter koster det en krone per påfølgende minutt. Dette trekkes automatisk fra bankkortet du har registrert i billettappen når du avslutter leieforholdet.
  • Du er ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift og har registrert mobiltelefonnummeret ditt i billettappen. Dette gir deg en times fri bruk av Bysykkelen om gangen. Etter en time koster det en krone per påfølgende minutt. Dette trekkes automatisk fra bankkortet du har registrert i billettappen når du avslutter leieforholdet.
  • Du kan hente ut en Bysykkel uten gyldig billett eller ansettelse i en HjemJobbHjem-bedrift. Dette koster ti kroner ved oppstart og en krone per påfølgende minutt. Dette trekkes automatisk fra bankkortet du har registrert i billettappen når du avslutter leieforholdet.

1.4 Du har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse. For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).

2. Krav til bruk av Bysykkelen

2.1  Du kan ha sykkelen i maksimum tolv timer.

2.2 Syklene er bysykler og skal derfor ikke brukes i skog og mark, på skatepark eller til sykling utenfor vanlig vei. Bysykkelen skal ikke brukes i eller fraktes til kommuner der det ikke er ladestativ for våre bysykler. Dersom Kolumbus får kostnader knyttet til å hente bysykler i andre kommuner eller utenfor Rogaland, vil vi kreve erstatning fra vedkommende bruker.

2.3 Det er ikke lov med flere enn én person på sykkelen av gangen.

2.4 Det er ikke tillatt å bruke sykkelen som et arbeidsverktøy i forbindelse med lønnet arbeid, som for eksempel budtjenester og vareleveranser.

2.5 Etter endt bruk skal du returnere bysykkelen til en av Kolumbus' ladestasjoner eller, dersom stasjonen er full, låse sykkelen med den fastmonterte låsen og sette den like ved ladestativet. Setter du sykkelen fra deg et annet sted enn i eller like ved en ladestasjon, påløper en avgift på 200 kroner. Det vil også påløpe en avgift på 200 kroner om du setter fra deg sykkelen like ved en ladestasjon hvor det er ledige ladeplasser. Du fester sykkelen ved å sette forhjulet på sykkelen inn i stasjonen. Denne har en liten sensor som forteller systemet at sykkelen er returnert. Bekreftelse får du i appen på telefonen din, men forsikre deg gjerne om at sykkelen faktisk er låst.

3. Krav ved tapt eller ødelagt sykkel

3.1 Hvis sykkelen ikke er plassert på korrekt vis i ladestasjonen, eller den ikke er låst når du forlater den, er du erstatningspliktig dersom den blir stjålet. Du må umiddelbart melde tyveriet til Kolumbus. Du plikter også å samarbeide med Kolumbus om utfylling av politianmeldelse.

3.2 Dersom sykkelen er mistet, stjålet, skadet eller totalvraket, og den dermed ikke er mulig eller forsvarlig for andre kunder å bruke, blir du erstatningsansvarlig. Sykkelens verdi er ca. 25.000,-. Kolumbus vil belaste/fakturere deg med inntil 15 000 kr, avhengig av skadens art og omfang, men ikke mer enn hva skaden utgjør i tap for oss. Personer under 18 år og/eller deres foresatte kan bli erstatningsansvarlig for skade på syklene etter reglene i skadeerstatningsloven.

3.3 Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å ta kontakt med Kolumbus så snart uhellet oppdages. 

3.4 Dersom sykkelen blir brukt til noe annet enn persontransport eller vi finner andre brudd på gjeldende vilkår, vil det utstedes et gebyr på 1000 kr, og Kolumbus kan sperre din tilgang til Bysykkelen midlertidig eller permanent.

4. Ditt ansvar ved bruk av Bysykkelen

4.1 Som bruker av tjenesten er du ansvarlig for å overholde trafikkregler, og ferdes på en hensynsfull og varsom måte slik at det ikke oppstår fare, voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret. Kolumbus oppfordrer til bruk av hjelm.

4.2 Kolumbus er ikke ansvarlig for skade voldt ved bruk av bysykkelen. Du kan selv bli erstatningsansvarlig for skade du påfører ting eller person, etter reglene i norsk erstatningsrett.

4.3 Du er personlig ansvarlig for sykkelen inntil du avslutter leieforholdet ved å sette sykkelen i en ladestasjon eller ved å låse den utenfor en ladestasjon. Av den grunn bør du ikke låne bort bysykkelen til andre.

4.4 Du er selv ansvarlig for å ha nok batteri på mobiltelefonen til å kunne låse og låse opp sykkelen. Om du mister eller blir frastjålet mobilen mens sykkelen er i bruk, meldes dette til vårt kundesenter.

4.5 Syklene blir fortløpende kontrollert og reparert. Det kan likevel være at du finner en skadet eller defekt sykkel i stasjonen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at sykkelen er hel og i forsvarlig stand før den tas i bruk, og melde fra til Kolumbus dersom en sykkel er skadet.

4.6 Ved misbruk av tjenesten kan Kolumbus sperre din tilgang til bysykkelen midlertidig eller permanent.

5. Videresalg

Det er ikke tillatt å videreselge tjenesten.

6. Personvern

 Ved leie av Kolumbus Bysykkel, vil Kolumbus AS behandle personopplysninger om deg. Klikk her for å lese informasjon om vår behandling av dine personopplysninger under Kolumbus bysykkel og personvern.

7. Endring av vilkår

Kolumbus står fritt til å endre vilkårene for bruk av bysykkel. Bysykkeltjenesten videreutvikles kontinuerlig og det gjør også at vilkårene kan bli endret. Vi vil holde deg oppdatert dersom vi endrer vilkårene for bruk. Den til enhver tid gjeldende versjon av vilkårene er tilgjengelige på vår nettside.

Ved spørsmål, klage eller tilbakemeldinger, ta kontakt med oss på kolumbus.no, Facebook eller på telefon 51 19 99 00.

God tur!


Sist oppdatert : 17.06.2022