Vilkår for bruk av Stiim-appen

Her kan du lese vilkårene du må godta for å kunne bruke Stiim-appen.

  1. Formålet til Kolumbus og Stiim-appen er å stimulere til at flere reiser miljøvennlig og lar bilen stå. Det er derfor gratis å bruke Stiim og delta i vennskapelige konkurranser med andre Stiim brukere og kolleger.
  2. Ved å ta i bruk Stiim og opprette en profil, godtar du at informasjon om deg og dine resultater gjøres tilgjengelig for kolleger, potensielt arbeidsgiver og andre brukere du velger å delta i gruppe med.
  3. Det er ditt ansvar at du bruker Stiim i tråd med dens intensjoner og vilkårene her. For at dine resultater skal bli så riktige som mulig, må du følge instruksjonene i appen. Vi ber om at innrapporterte opplysninger stemmer med den faktisk transporten til og fra jobb. Kolumbus har ingen mulighet til å etterprøve opplysningene.
  4. Kolumbus etterstreber å få resultatene så riktige som mulig, men kan ikke garantere for at resultatlister til enhver tid blir riktige og påtar seg ikke noe ansvar i så måte.
  5. All kommunikasjon med andre brukere av appen skal være sømmelig, ikke sjikanerende eller på annen måte trakasserende.
  6. Kolumbus forbeholder seg retten til å sperre brukere som ikke bruker Stiim i tråd med intensjon og ovenfornevnte vilkår. Kolumbus kan også slette brukere ved lang tids inaktivitet.

 

For personvern i Stiim-appen og Kolumbus' behandling av personopplysninger, se Stiims personvernerklæring.


Sist oppdatert : 26.08.2021