Vilkår for ny billettløsning

Ved å bli med i prosjektet får du prøvd ut en ny billettløsning der man betaler for bruk etter hvert som man reiser,  i stedet for å kjøpe periodebilletter i forkant. Systemet baserer seg på at telefonen registrerer reisene du gjør. Prisen for hver reise baserer seg på hvor langt du reiser og hvilket transportmiddel du reiser med. Du får kvantumsrabatt basert på hvor mye du reiser.

Pris og betaling
Når du har gått gjennom registreringen blir billettløsningen lagt til som funksjonalitet i denne appen. Prisen blir litt forskjellig fra hva det vil koste med tradisjonelle billettyper og priser vil kunne endre seg i løpet av testprosjektet. Du vil alltid kunne se oppdatert pris ved å gjøre et reisesøk i appen. Betaling gjøres automatisk etterskuddsvis, Kolumbus trekker penger litt over midnatt for alle reiser gjort siste døgn. Dersom det ikke er mulig å trekke penger fra bankkortet vil tilgangen til billettløsningen sperres. 

Appen trenger følgende tilganger

  • Posisjon ved bruk: Appen trenger å bruke telefonens posisjon for å detektere reisene dine. 
  • Bluetooth: Appen bruker signaler fra blåtann-sendere plassert i bussene til å registrere deg om bord.
  • Bevegelse og kondisjon: Appen trenger tilgang til bevegelsessensoren (akselerometeret) i telefonen, det gjør at appen kan registrere deg raskere om bord og at den kan bruke mindre batteri på å registrere reisen. 

  • Varslinger: Appen må kunne sende varslinger i fall noe er galt med betalingen.
  • Mobildata: Appen trenger tilgang til mobildata under reisen, for den må kunne motta data om hvor busser befinner seg når den skal detektere reiser. 

Datadeling
Appen lokalt på telefonen din registrerer reisene og viser deg hvor du har reist, men disse dataene sendes ikke til Kolumbus. Kolumbus mottar kun et kvitteringsdatasett som inneholder reiselengde, transportmiddel, takstsone og omtrentlig klokkeslett for reisene du har gjort.

Ansvarlig for gyldig billett
Du er selv ansvarlig for å ha gyldig billett (ha trykket på betalingsknappen) før du går om bord. 

Mer info
Du kan lese mer om prising og om detaljer i hvordan løsningen fungerer her.


Sist oppdatert : 29.01.2024