Kundesenter og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Kolumbus behandler dine personopplysninger dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema, telefon eller sosiale medier.

Kontaktskjema
Kolumbus trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Dersom du likevel må sende oss slik informasjon anbefaler vi av sikkerhetsmessige årsaker at den sendes per post.

Dersom du tar kontakt med oss via kontaktskjema på kolumbus.no behandler vi følgende opplysninger om deg:

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse.

Beskrivelsen av henvendelsen din. Kolumbuskortnummer eller app-ID og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevant for saken.

Hvis du tar kontakt med oss på telefon om en sak som krever saksbehandling gjelder det samme.

Rettslig grunnlag
Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

Formål
Opplysningene behandles slik at vi kan avgjøre saken din. Opplysningene blir behandlet så lenge du som kunde har adgang til å klage til Transportklagenemnda.

Tilgang og bruk
Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss via kontaktskjema. Vi utleverer ikke personopplysningene dine så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Unntaket er henvendelser om skadesaker, som blir videreformidlet til buss- eller båtselskapet.

Lagring og sletting
Kundeopplysningene og beskrivelsen av henvendelsen din lagres i kundeoppfølgingssystemet vårt i inntil 380 dager. Etter 380 dager anonymiseres henvendelsen din. Dette gjøres for å kunne følge opp henvendelsen din og for å kunne behandle en eventuell klage til Transportklagenemnda (klagefrist 1 år etter at du har fått endelig svar fra Kolumbus i en sak).

Sosiale medier
Dersom du tar kontakt med oss via Twitter eller Facebook, registreres henvendelsen som en sak i Boomerang og/eller Hootsuite. Dette er programmer som gjør det enkelt å videresende henvendelsen til rett fagmiljø i Kolumbus, samt koordinere besvarelsene. Det er kun navnet du er registrert med i det sosiale mediet du kontakter oss gjennom som lagres i de respektive systemene.

Husk å ikke oppgi sensitiv og personlig informasjon enten om deg selv eller andre i sosiale medier, da dette er tilgjengelig for alle. Dette er informasjon som app-ID, Kolumbuskortnummer, saksnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering.


Sist oppdatert : 17.08.2021