Kolumbuskort, Min Side og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Kolumbus behandler dine personopplysninger når du bruker Kolumbuskort og Min Side.

Alle Kolumbuskort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Unntaket er Kolumbuskort med personlige billetter, hvor vi behandler nødvendige opplysninger for å kunne gi deg denne tjenesten. I tillegg kan du gi oss samtykke til å sammenkoble din profil på Min side med Kolumbuskortet og vi behandler da noen personopplysninger, for å tilby hjelp og støtte f.eks. ved tap av kort.

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine er å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet. Vi kan også tilby tilleggstjenester:

Hvis du mister eller blir frastjålet Kolumbuskortet kan kundesenteret, ved hjelp av de registrerte opplysningene om deg, overføre resterende verdi til et nytt Kolumbuskort. Du betaler 50 kroner for et nytt kort. På Min Side kan du se innholdet på reisekortet ditt eller sperre det.

Dette behandler vi

Følgende opplysninger behandler vi om deg når du bruker Kolumbuskort:

  • Reiseopplysninger: Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.
  • Salgsopplysninger: opplysninger fra salget av en billett eller påfylling/bruk av reisepenger slik som tid for kjøpet, beløp, billettype og hvilken sone billetten er gyldig.

Reise- og salgsopplysningene kan i utgangspunktet kun knyttes til reisekortnummer, ikke til enkeltpersoner. Dersom du registrerer Kolumbuskortet ditt på Min Side og samtykker til at kundeopplysningene på Min side sammenstilles med kortnummeret, behandler vi i tillegg følgende opplysninger om deg: 

  • Kontaktdata som navn, adresse, e-post, mobilnummer, fødselsdato og Kolumbuskortnummer.

Betalingsopplysninger (for billettkjøp på Min Side) behandles ikke av Kolumbus, men av betalingsformidler.

Rettslig grunnlag

Vi behandler bare kundeopplysningene dine dersom du har samtykket til det. Sammenkobling av reisekort og kundeopplysninger skjer kun hvis du samtykker til det. Ellers reiser du anonymt. Du kan når som helst trekke samtykket. Ellers behandler vi bare opplysninger som er nødvendig for å oppfylle avtale med deg som kunde.

Tilgang og bruk

Tilgangen til kundeopplysningene dine er begrenset. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Opplysningene brukes for å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet og tilleggstjenester som beskrevet, under formål.

Lagring og sletting

Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring. Reiseopplysninger lagres i inntil 410 dager etter at reisehjemmelen er utløpt, og slettes deretter. Dette for å håndtere klageretten din til Transportklagenemnda. Dersom du klager til Transportklagenemnda, kan opplysningene lagres til saken er avgjort.

Opplysninger vi trenger for å kunne fakturere deg må vi lagre i fem år etter regnskapsårets slutt, på grunn av regnskapslovgivningen. Tilgangen til disse opplysningene blir ytterligere begrenset.

Dersom du trekker samtykke til lagring

Du kan trekke samtykke til all behandling av personopplysninger ved å slette din profil på Min side. Du kan også trekke ditt samtykke til sammenkobling av reisekort og profil på Min Side ved å fjerne kortet. I begge tilfeller slettes opplysningene umiddelbart fra Kolumbus sitt system. Om du har personlige billetter, vil du miste disse om trekker samtykket ditt ved å slette din profil på Min Side. Du kan fortsatt reise med Kolumbuskortet selv om du trekker samtykket til lagring av personopplysninger, men du mister tilgangen til tilleggstjenester. Under «Formål» kan du lese om tilleggstjenester.

Be om innsyn eller sletting av personopplysninger

Les mer om dine rettigheter ved behandlingen på Kolumbus sin hjemmeside under «Personvern».


Sist oppdatert : 17.08.2021