Kolumbus Sanntid og personvern

Kolumbus Sanntid krever ikke at du lagrer personlig informasjon, men den vil be om tilganger, eksempelvis tilgang til din lokasjon, som er nødvendig for de nedenfor beskrevne funksjonene og appens bruksverdi. For hver av disse funksjonene kan du velge om du vil bruke dem eller ikke, og hvis du velger å ikke gi visse tilganger vil appen bare kunne brukes med begrenset funksjonalitet.

Tilgang til Internett og Bluetooth 

Internett: Du må være tilkoblet internett enten via mobildata eller WiFi for å bruke appen.

Bluetooth: For å lete etter beacons bruker appen Bluetooth, iOS-brukere vil få spørsmål om å tillate dette. For Android-brukere er Bluetooth-tillatelsen en del av lokasjonstillatelsen. 

Lokasjonsstillatelser

Så framt brukeren ikke har gitt tillatelse til å dele anonyme reisedata vil lokasjonsdata bare bli brukt lokalt på telefonen. Hvis brukeren ikke gir tillatelse til å bruke lokasjonen vil den ikke kunne få guiding underveis på turen, ikke få holdeplasser sortert etter nærhet eller kunne gjøre reisesøk med utgangspunkt i ‘min posisjon’. Appen vil heller ikke kunne vise brukeren en oversikt over reisehistorikken.

Lokasjon når appen er i bruk: Blir brukt når du har appen åpen sånn at du kan se transportmuligheter i nærheten av deg, vise hvor du er i kartet og som utgangspunkt for reiseforslag. Nøyaktig lokasjon brukes bare når det er nødvendig, eksempelvis for å bestemme hvilken side av veien du er på i forbindelse med reiseguiding.

Lokasjon alltid: brukes til å vekke appen når den er i nærheten av en beacon i et av transportmidlene til Kolumbus, sånn at vi kan sende deg spørreundersøkelse relatert til denne spesifikke turen og legge den til reisehistorikken din.
Når appen finner en beacon vil den starte å sjekke lokasjonen for å kalkulere hvilket transportmiddel du er om bord på. Du må starte denne funksjonen inne i appen for at den skal begynne å sjekke lokasjonen i bakgrunnen. Lokasjonsdata som brukes til reisehistorikken ‘Mine turer’ blir bare brukt internt på mobilen og vil ikke deles, uansett om du har valgt å dele anonyme reisedata eller valgt å bli med å svare på spørreundersøkelser, eller ikke.

Varslinger

For å sende informasjon om trafikkavvik, for å gjøre reisen din lettere, eller spørreundersøkelser, vil appen be om tillatelse til å sende varsler til telefonen din. Du kan selv velge om og hvilke varsler du ønsker å motta.

Innsamling av data om reisemønster 

Dersom du gir samtykke til det, samles det inn anonymiserte data om reisemønster. Anonyme data om reisemønster på aggregert nivå brukes til å forbedre reisetilbudet og gjør at Kolumbus lettere kan gi et tilbud der du trenger det.
Kolumbus behandler ikke detaljert informasjon om hvor du oppholder deg, og vil kun behandle lokasjonsdata på grunnkretsnivå. Dermed kan eksempelvis ikke arbeidssted eller bosted identifiseres. Du velger selv om du vil dele data om reisemønster og kan når som helst trekke samtykket tilbake. I appen kan du selv se, laste ned og slette informasjonen som er samlet inn om deg.

I enkelte tilfeller vil vi dele dataene med forskningsansvarlige virksomheter for vitenskapelig forskning jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e jfr. personopplysningsloven §8.

Digitale spørreundersøkelser i appen

Dersom du gir samtykke til innsamling av data om reisemønster kan du få tilsendt spørreundersøkelser om bord på transportmiddelet. Gjennom trådløse sendere (beacons) i transportmidlene kan sanntidsappen registrere at du er om bord, selv om appen er lukket, og periodisk sende deg spørsmål om hvordan du opplevde reisen. Svarene gir Kolumbus nyttig informasjon om kundeopplevelser på spesifikke ruter. Anonymiserte data sendes til tredjepart, Fluxloop, som analyserer dataene og presenterer rapporter for Kolumbus.

Statistikk om bruk av appen

Vi ønsker å gjøre appen bedre og bruker Google Analytics for Firebase i Kolumbus Sanntid for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker. Dersom du ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under ‘Innstillinger’ i appen.


Sist oppdatert : 21.09.2022