Kolumbus Bysykkel og personvern

Ved leie av Kolumbus bysykkel behandler vi, på vegne av Bysykkelen AS, personopplysninger om deg. Her får du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, til hvilket formål og om dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Formål

Bysykkel-løsningen har som formål å gi kundene mulighet til å leie bysykler gjennom billett-appen, knyttet til eksisterende kollektivbilletter eller med egne bysykkel-billetter.

Formålet med behandlingen av data i ulike deler av løsningen er å sikre at du som kunde får tilgang til sykler når du har gyldig billett, sikre at løsningen ikke kan misbrukes, at det er registrert tilstrekkelig med data om brukerne til at brukerne kan kontaktes ved skader, mislighold eller tyveri, samt sikre tilstrekkelig statistikk om bruk for å utvikle og forbedre tjenesten.

Dette behandler vi

Ved leie av Kolumbus Bysykkel gjennom Kolumbus billettapp behandles følgende opplysninger om deg:

  • Brukerprofil med f.eks. telefonnummer, mine sykkelturer
  • Opplysninger om gyldige billetter
  • Opplysninger som kreves for å gjennomføre betalinger
  • Opplysninger om uthenting og levering av sykler
  • Opplysninger om innmeldte skader på sykler
  • Opplysninger om status, inkludert posisjon, på alle sykler og stativer

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for hoveddelen av behandlingene av dine opplysninger nevnt ovenfor er at disse er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg om bruk av bysykkel (jf. GDPR Art. 6.1 bokstav b). For å kunne ta i bruk tjenesten må bruksvilkår godkjennes, og telefonnummer må legges inn i billettapp.

For behandling av opplysninger knyttet til oppfølging av skadesaker, tyveri o.l. og statistikk om bruken av tjenestene er behandlingsgrunnlag at dette er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene Bysykkelen AS forfølger ved å drifte og forbedre tjenesten (GDPR Art. 6.1 bokstav f).

Dine rettigheter

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg. Henvendelser angående dine rettigheter rettes til Kolumbus AS. Les mer om dine rettigheter på kolumbus.no under personvern.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Vi er avhengig av å ha visse opplysninger om deg som kunde for å kunne tilby bysykkeltjeneste, og konsekvensen av å ikke gi slike opplysninger er at vi ikke kan levere bysykkeltjeneste til deg.

Dersom du fjerner telefonnummeret ditt i billettappen, slettes dette fra Kolumbus’ servere innen 14 dager. Fortsatt lagring av dine personopplysninger kan imidlertid være nødvendig for å:

  • fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, herunder for å ivareta Kolumbus AS og Bysykkelen AS sine interesser i en tvist med deg om f.eks. tapt eller skadet sykkel, samt
  • oppfylle lovpålagte krav, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

Tilganger på telefonen

Du må gi tilgang til lokasjon i billettappen for å kunne låse opp en bysykkel. Telefonens posisjon behandles når appen er aktiv, for å kunne fastslå om du er i nærheten av en ladestasjon. Lokasjonsdata fra din mobil lagres ikke i Kolumbus sitt system.

 


Sist oppdatert : 26.08.2021