Konkurranser og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Kolumbus AS behandler dine personopplysninger i forbindelse med konkurranser.

Dette behandler vi

Dersom du velger å delta i en av våre konkurranser på nettsiden vår, kan Kolumbus behandle følgende opplysninger om deg:

  • Navn,
  • adresse,
  • telefonnummer og/eller
  • e-postadresse

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med konkurranser er å gjennomføre konkurransen og kåre en vinner, samt å kunne kontakte deg om du vinner.

Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for behandlingen av dine personopplysninger er at du har samtykket til det jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a.

Du kan når som helst trekke dette samtykket for den pågående konkurransen gjennom å sende oss en e-post eller benytte kontaktskjemaet på kolumbus.no.

Send e-post til personvern@kolumbus.no

Send henvendelse via kontaktskjema

Tilbaketrekking av samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av dine personopplysninger i tiden frem til samtykket ble trukket.

Tilgang og bruk

Kolumbus er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Tilgangen til personopplysningen er begrenset til de som har tjenstlig behov.

Kolumbus utleverer ikke personopplysninger dersom vi ikke blir pålagt det av offentlig myndighet.

Lagring og sletting

Personopplysninger i forbindelse med konkurranser lagres kun for kunne gjennomføre konkurransen, og blir slettet så snart en vinner kåret og gevinsten delt ut, men maks 100 dager etter registrering. Vi vil også slette opplysningene dersom du trekker ditt samtykke.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også be om retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Les mer om dine rettigheter og hvordan du kan be om innsyn eller sletting på hovedsiden for personvern.

Dersom du mener Kolumbus AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende en klage til Datatilsynet.

 


Sist oppdatert : 27.08.2021