HentMeg og personvern

Dersom du bestiller transport gjennom hentetjenesten HentMeg, trenger vi noen personopplysninger av deg for å levere tjenesten og sørge for at du får tilstrekkelig informasjon om leveransen.

Dette behandler vi

Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn og mobiltelefonnummer. Navnet trenger vi for at sjåføren skal kunne sjekke at  rett person hentes, og mobiltelefonnummeret trenger vi for å gi deg informasjon om reisen kort tid før avgang.

Reiseopplysninger. Du fyller ut hvor du skal reise fra og til og når du skal reise når du bestiller reise på www.kolumbus.no/hentmeg.

Formål
Kolumbus behandler opplysningene for å kunne levere tjenesten HentMeg.

Tilgang og bruk
Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med levering av tjenesten HentMeg.

Vår leverandør av markedsundersøkelser kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske og anonymiserte reiseopplysninger kan bli brukt til å kartlegge bruk av tjenesten. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.

Lagring og sletting
Personopplysningene om deg blir lagret i 100 dager fra bestillingen er gjennomført. Reiseopplysningene blir slettet 100 dager etter at reisen er gjennomført, og en bruker blir slettet om den er inaktiv i 100 dager i strekk. Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Informasjonskapsler
HentMeg benytter informasjonskapsler for å anonymisert analysere hvordan du bruker www.hentmeg.no. Mer informasjon finner du her.

Generell informasjon
Generell informasjon om personvern i Kolumbus finner du her.


Sist oppdatert : 17.08.2021