Billettkontroll og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Kolumbus behandler personopplysningene dine dersom du får tilleggsavgift (gebyr) i en billettkontroll.

Dette lagrer vi
Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsdato, tidspunkt for billettkontroll, eventuelt fremvist legitimasjon og kundens forklaring.

Rettslig grunnlag
Behandlingen er nødvendig for å kunne ivareta Kolumbus' berettigede interesse i å kreve inn tilleggsavgift (gebyr), som et ledd i inntektssikringen. Vi behandler ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig. Du kan unngå å bli registrert ved å ha gyldig billett.

Formål
Etter Kolumbus' reisevilkår, skal passasjerer som ikke kan fremvise gyldig billett betale tilleggsavgift (gebyr). Formålet med behandlingen er å kunne kreve inn tilleggsavgift (gebyr).

Tilgang og bruk
Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med oppfølging av krav om tilleggsavgift (gebyr). Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. Det er Avarn Security som gjennomfører billettkontrollene for Kolumbus.

Lagring og sletting
Dersom du betaler tilleggsavgiften (gebyret) blir kundeopplysningene dine slettet etter seks måneder. I øvrige tilfeller blir opplysningene lagret så lenge saken om tilleggsavgift (gebyr) er åpen hos oss. Saker om navnemisbruk blir slettet etter ett år.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.


Sist oppdatert : 29.08.2022