Båtbestilling og personvern

Her finner du informasjon om hvordan Kolumbus behandler dine personopplysninger når du bestiller båtbilletter på billetter.kolumbus.no.

Når du bestiller båtbilletter på billetter.kolumbus.no, blir du bedt om å oppgi en del personopplysninger som vi trenger for å reservere plass og kjøpe billett på den valgte avgangen.

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av dine personopplysninger er å kunne oppfylle avtale med deg. Opplysningene brukes for å kunne gi deg reisebevis og for å reservere plass på din valgte avgang. Videre brukes opplysningene for å kontakte deg dersom det oppstår endringer på din valgte reise, og for å kunne fakturere deg for reservert reise som ikke gjennomføres (og da betales).

 

Dette behandler vi

Dersom du skal kjøpe båtbilletter på nett, behandler vi følgende personopplysninger:

  • Kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. I tillegg lagres informasjon om billettkategori, reisetid, reisestrekning og betalingsmåte.

 


Rettslig grunnlag

Rettslig grunnlag for behandlingen av dine opplysninger nevnt ovenfor er at disse er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg (jf. GDPR Art. 6.1 bokstav b).

 

Tilgang og bruk

Tilgangen til kundeopplysningene og reiseopplysningene dine er begrenset til dem som har tjenstlig behov for tilgang til dem. Vi utleverer ikke opplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter. 

 

Lagring og sletting

Opplysningene lagres i inntil 410 dager, for å ivareta din rett til å klage til Transportklagenemnda. Fristen for å sende inn klage til transportklagenemnda er senest ett år etter at du har fremmet skriftlig reklamasjon til Kolumbus.

 

Dine rettigheter

Som registrert har du en rekke rettigheter iht. personvernregelverket, herunder rett til innsyn i og retting personopplysningene, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg.

 

 Les mer om dine rettigheter under erklæringen personvern i Kolumbus sine tjenester.


Sist oppdatert : 17.08.2021