Bytter og overganger

Skal du bytte transportmiddel på reisen, er det viktig at billetten er gyldig ved ombordstigning og at du beregner god tid. De fleste avgangene går til faste tider uten å vente på hverandre, men det finnes noen unntak. Dette er hva du kan forvente i ulike overgangssituasjoner.

Avganger merket med *Korrespondanse: Venter inntil … minutter:

Denne fotnoten betyr at rute A venter et gitt antall minutter på rute B. Når disse minuttene har gått, kan rute A kjøre videre av hensyn til de som venter langs traséen. Passasjerer på rute B som skulle videre med rute A, må ta neste avgang eller reise på andre måter. Dersom rutetabellen angir minst fem minutter overgang og du blir over 20 minutter forsinket, kan reisegarantien gjelde. Les mer om reisegarantien her.

Avganger merket med *Korresponderer med rute ...:

Denne fotnoten betyr at rute A venter et gitt antall minutter på rute B. Når disse minuttene har gått, kan rute A kjøre videre av hensyn til de som venter langs traséen. De på rute B som skulle videre med rute A, kan vente på neste avgang eller betale for alternativ transport og få refundert utgiftene gjennom vår korrespondansegaranti. Der vi lover korrespondanse, dekker vi altså hele summen dersom du må legge ut på billigste måte.

Overganger som ikke er merket med fotnoter, men foreslås i reiseplanleggeren:

Avganger som ikke har fotnoter som spesifiserer venting eller korrespondanse, vil ikke vente på hverandre. Husk at du bør beregne god tid hvis du skal bytte transportmiddel. Dersom du beregner minst fem minutters overgangstid, men allikevel blir over 20 minutter forsinket til reisens mål, kan reisegarantien gjelde. Les mer om reisegarantien her.

Hvilken fotnote ulike avganger merkes med, avhenger av hvor ofte de går, og hvor enkelt det er å reise videre på en annen måte på den aktuelle strekningen. Hvilken ordning som gjelder for din reise, kan du se som fotnoter i reiseplanleggeren eller rutetabellen.


Sist oppdatert : 15.12.2023