Billettvilkår

Vilkår og betingelser ved kjøp og reservasjon av billetter.

Det viktigste å huske på når du skaffer deg billetter for å reise med oss:

• Billetten din må være gyldig idet du går om bord. Det betyr at du må oppfylle kravene til eventuelle rabatter, billetten må være gyldig i de sonene du skal reise i og du må sørge for at billetten er aktivert. I appen må den være startet, og på Kolumbuskortet må en ny billett startes ved å lese den av på en billettleser.
• Skal du ta toget, er det ikke billettlesere om bord. Har du Kolumbuskort, må du derfor lese av billetten før du går om bord i toget.
• Så lenge billetten var gyldig da du gikk om bord, kan den utløpe underveis uten at du sniker.
• Du må kunne vise billetten din under hele reisen ved en eventuell kontroll, uansett om den er utløpt. Det betyr at du må ha nok strøm på telefonen, eller du må ha med deg Kolumbuskortet om bord.

Les fullstendige vilkår for billettkjøp under.

Her finner du en oversikt over betingelser for bruk av Kolumbus Billett-app. Se hva som er ditt ansvar, så unngår du gebyr i en billettkontroll:

 • Du må ha tilstrekkelig nettdekning slik at du får kjøpt billett.
 • Mobiltelefon eller nettbrett må fungere normalt, slik at skjermen er leselig.
 • Mobilens batteri må være tilstrekkelig oppladet til å vare hele reisen, slik at billetten kan framvises ved billettkontroll.
 • Hvis du ikke kan vise billetten din, regnes det som å reise uten gyldig billett.
 • Du må ha gyldig billett før ombordstigning. Du kan gå om bord når billetten har status «Gyldig».
 • Dersom du kjøper en billett som du sender til andre, må denne billetten hentes innen tre måneder etter kjøpsdato. Etter dette blir billetten ugyldig.
 • Kjøper du billett til andre på mobilen din, må dere reise sammen, slik at du kan vise fram gyldig billett for alle. Dette gjelder ikke dersom du kjøper billett til andre som hentes opp på mottakerens mobil.
 • Billetter og/eller data fra Kolumbus Billett, delvis og/eller i sin helhet, skal ikke kopieres på noen måte. Unntaket er sending av billetter kjøpt på Kolumbus Billett til en annen bruker av Kolumbus Billett. Dette gjelder også gjenoppretting av billetter på ny mobil dersom mobiltelefonen applikasjonen er installert på, ikke lenger er tilgjengelig. Merk at det ikke er tillatt å gjenopprette Kolumbus' billetter mer enn to ganger.
 • Ethvert forsøk på å gjenskape den opprinnelige kildekoden til programmene (kjent som reverse engineering) er strengt forbudt.
 • Videresalg og omsetting av billetter kjøpt i Kolumbus Billett er ikke tillatt.

Relevant informasjon

Billettkontroll

Reisevilkår

Kolumbus billettapp og personvern

 

Her finner du en oversikt over betingelser for bruk av Kolumbuskort. Se hva som er ditt ansvar, så unngår du gebyr i en billettkontroll:

 • Billetten på Kolumbuskortet må være aktivert før den er gyldig. Etter at billetten er kjøpt på nett, må den aktiveres på en av våre billettlesere.
 • Har du reisepenger med fast reisestrekning, har du ansvar for å lese av Kolumbuskortet ditt om bord slik at rett pris for din reise trekkes fra reisepengene dine.
 • Du må kjøpe billetten eller fylle på reisepenger i god tid før reisen. Vanligvis overføres billetten og reisepengene til kortleserene i løpet av natten og er klar til bruk neste dag. Dersom dine kjøpte billetter eller reisepenger ikke er tilgjengelige etter tre virkedager, kan du heve kjøpet.
 • Du må aktivere kjøpte billetter og reisepenger innen seks måneder etter kjøpstidspunkt. Dersom det tar mer enn seks måneder fra du gjennomfører et kjøp i nettbutikken til Kolumbuskortet blir lest av på en av våre kortlesere, vil kjøpet forsvinne. Da må du ta med deg kvitteringen for kjøpet til et av våre kundesentre og deretter søke om refusjon for det aktuelle beløpet, eller du kan søke om refusjon her.

Relevant informasjon

Billettkontroll

Reisevilkår

Kolumbuskort, Min Side og personvern

Vilkår for billettkjøp til hurtigbåt i Ryfylke og ferjer finner du på billetter.kolumbus.no

Formålet med forordningen er etter artikkel 2 å fastsette regler for buss og turvogntransport som bla. skal sikre likebehandling av kunder, rett til tilstrekkelige opplysninger, retten til assistanse, rettigheter ved forsinkelse/ innstilling og retten til å klage. Med transportør menes det selskap som du inngår avtalen med og/eller den som transporterer deg.

Retten til transport og ikke diskriminerende adgangsvilkår

a) Rett til transport etter artikkel 9 og 10 
Personer med nedsatt funksjonsevne har etter forordningen rett til transport. Som kunde har du rett til å kjøpe billett og rett til å komme om bord på transportmiddelet uten å bli avvist med begrunnelse i nedsatt funksjonsevne (artikkel 9).

Reglene gjelder med de begrensninger som følger av sikkerhet og utforming av bussene i artikkel 10.
Våre busser er utformet og godkjent etter det europeiske regelverket og har plass til en rullestol med 1300 mm lengde (inkl. bruker) Rampene og støttevegg for rullestoler i bussklasse 1 skal tåle en totalvekt på 300 kg. Vi kan dessverre ikke medta større rullestoler, da dette ikke vil være forsvarlig.

Den avsatte plassen står til disposisjon for person med rullestol dersom den er ledig. Våre sjåfører og annen betjening skal bistå med å få andre reisende til å flytte seg til annet sted i bussen dersom det er plass.

b) Ikke-diskriminerende adgangsvilkår 
Våre vilkår skal innenfor gjeldende regelverk ikke diskriminere deg som kunde og vi vil gjerne høre fra deg dersom du mener at de gjør det.
Dersom du trenger det, har du rett til å få en utskrift av våre vilkår og de de deler av vårt rutetilbud du mener vil være relevant for deg.

Rettigheter ved ulykker, herunder regler om skade på rullestol

Etter forordningens artikkel 17 har transportøren ansvar for skade på rullestol eller annet bevegelsesutstyr. Ansvaret er objektivt, men dersom du ikke sikrer rullestolen din med sikkerhetsordninger som finnes om bord, som f.eks. vegg med sidestøtte bybuss og «belte/stropper» på regionbuss, så er skaden selvforskyldt og transportørens ansvar vil bortfalle helt eller delvis.

Du har krav på erstatning lik din gjenanskaffelseskostnad og dersom du får utgifter til midlertidig utstyr så er transportøren også ansvarlig for kostandene til det.

I tillegg til dette gjelder det regler om erstatning for skade på person og/eller gods etter bilansvarslovens regler.

Opplysningsplikt, tilgjengelige vilkår og informasjon

Etter forordningens regler har du krav på å få tilstrekkelig opplysninger om reisevilkår på nettsiden og nødvendige opplysninger under hele reisen. Aktuelle opplysninger er pris, billettens gyldighet, hvem billetten gjelder for, og eventuell dokumentasjonsplikt. Det gjelder også informasjon om planlagte avvik og avvik underveis. Informasjonen skal på anmodning gis på flere ulike måter, for eksempel visuelt og via lyd. Du har også rett til å få utskrift av reisevilkårene.

Det norske regelverket gir deg rett til informasjon i et universelt utformet format, noe som kun unntaksvis kan fravikes. Informasjonen skal gis på en enkel og forståelig måte. Regelverkets krav til innhold og format er spesifisert nærmere i NS 11032, punkt 7 og 8.
Etter det norske regelverket har du også rett til informasjon om tilgjengelighet på terminaler og stasjoner. Dette gjelder informasjon om bla permanente og midlertidige barrierer og utfordringer ved av/påstigninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter på transportklagenemndas sider. Klagefristen er for tiden ett år etter at du har fått svar fra transportøren. Transportklagenemnda kan avgjøre saker om dine rettigheter etter forordningen og etter transportørens reisevilkår/transportvedtekt.

Ved kjøp på nett gjelder regler for refusjon og angrerett.

Se også Lovdata: Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted.

Husk at både buss- og båtreisende kan ta kontakt med transportklagenemda for å lære mer om sine rettigheter.

Vi tar forbehold om eventuelle feil på nettsidene, både hva angår pris og informasjon om våre varer og tjenester.

Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med siste kjøpsopplysninger. Dette skyldes forhold som Kolumbus ikke kan påvirke, og kan føre til at det tar lengre tid enn normalt før billetten kan tas i bruk. Ved kjente feilsituasjoner vil dette bli informert om via kolumbus.no.

Innholdet og utformingen av nettsidene til Kolumbus er beskyttede åndsverkprodukter. Enhver form for gjengivelse av innholdet krever skriftlig tillatelse fra Kolumbus.

Dette nettstedet kontrolleres og driftes av Kolumbus AS, Postboks 270 Sentrum, 4002 Stavanger.


Sist oppdatert : 26.01.2024