Gyldig legitimasjon

Reiser du med rabatterte billetter (barn/honnør/student/førstegangstjeneste), må du til enhver tid kunne vise gyldig legitimasjon på at du har krav på rabatt.

Godkjent legitimasjon

  • Bankkort med bilde.
  • Førerkort.
  • Pass.
  • Kopi av pass.
  • Digitalt eller fysisk elevkort med bilde. 

Godkjent legitimasjon for studenter og lærlinger

  • Studentbevis med bilde og stempel.
  • Digitalt studentbevis i mobilapp.
  • Lærlinger må vise lærlingkontrakt.

Beviset må ha gyldig stempel, eller du må vise kvittering for betalt semesteravgift (gjelder offentlig godkjent universitet, høyskole og fagskole). Studiet må ha varighet på minst tre måneder og utgjøre 30 studiepoeng eller mer per semester.

Studenter ved utdanningsinstitusjoner i utlandet må vise internasjonalt studentkort (med norsk eller engelsk tekst) for å få studentrabatt.

Godkjent legitimasjon for honnør og ledsagere

Godkjent legitimasjon for personell i førstegangstjeneste

  • FDID-kort ("Kongeriket Norge").

Sist oppdatert : 21.09.2022