Barn som reiser alene

Det finnes ingen spesiell ordning for barn som reiser uten reisefølge på buss. Reisen foretas på foresattes ansvar.

Barn som skal reise alene med hurtigbåt i Ryfylke, må være fylt seks år. Fram til barnet er tolv år, skal foresatte alltid fylle ut avtaleskjema for reisen.

Regler for barn som reiser alene med hurtigbåt

 • Last ned og fyll inn avtaleskjema (PDF)

 • Ferdig utfylt skjema skrives ut i tre eksemplarer:

  1. Et eksemplar beholdes av terminalen eller mannskapet om bord

  2. Et eksemplar beholdes av den som leverer barnet

  3. Et eksemplar følger barnet sammen med gyldig billett

Merk! Operatørselskapet har ikke noe spesielt ansvar for barn som reiser alene uten at avtaleskjema er fylt ut. Avtaleskjemaet skal være utfylt på forhånd slik at det ikke oppstår forsinkelser i båtens rute.

 • Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.

 • Barnet skal plasseres i hovedsalong hvor besetningen har mulighet til å observere barnet.

 • Operatørselskapet kan ikke ta ansvar for barnets reise med korresponderende transportmiddel. Selskapets ansvar er begrenset til den avtalte hurtigbåtreisen, og innebærer normalt tilsyn fra båtens mannskap. Selskapet har ikke egne barnevakter om bord.

Reglene er veiledende, og medfører ikke særlig ansvar for transportør ut over de vanlige transportvilkår som er oppslått om bord. Under spesielle forhold, som for eksempel ekstra dårlig vær, kan kapteinen nekte barn å reise alene.

Barn som reiser alene med buss

Barn får ofte mobiltelefon før de får eget bankkort og dermed Vipps. Derfor er det lurt å kjøpe en billett i din egen billettapp og sende denne til barnets billettapp.

1. Last ned billettapp på barnets telefon.
2. Velg "Kjøp til andre" under "Ny billett" i din egen billettapp. Etter å ha valgt billetttype, type reisende og sone, betaler du for billetten før du skriver inn mobiltelefonnummeret til barnet.
3. Barnet vil motta en sms med en lenke som åpner billettappen med din tilsendte billett. Barnet kan aktivere billetten når hun/han ønsker.


Sist oppdatert : 25.08.2022