Bagasje og plassbegrensning

Regler for å reise med sykkel, barnevogn, håndbagasje (20 kg) og hund på buss og båt. Kolumbus tar ingen ansvar for passasjerers bagasje.

Dersom det er ledig om bord, kan du ta med:

 • Sykkel, stor sparkesykkel, elsparkesykkel og ståhjuling: Samme pris og vilkår som enkeltbillett barn på buss. Gratis på båter (maks ti sykler).
 • Sammenslåtte sykler og små sparkesykler, som enkelt kan tas under armen, er gratis.
 • Sykler, store sparkesykler og elsparkesykler må holdes av passasjeren og ikke være til hinder for andre passasjerer.
 • Sykler, ståhjulinger, elsparkesykler og andre store sparkesykler kan ikke tas med inn i salongen på båtene og ferjene.

 Dersom det er ledig om bord, kan du ta med:

 • Barnevogn og rullestol (gratis)

Sikkerhet kommer først

I bussene skal det ikke mer enn to barnevogner/sykler eller én rullestol til før det blir fullt. Om bord i båtene tillater vi inntil ti sykler på samme avgang.

Det er vanskelig for sjåførene å prioritere hvem som skal få sitte på dersom det er trangt om plassen, men vi har som styrende regel at de som kommer om bord først, skal få sitte på til endestasjonen.

Dersom sjåførene blir nødt til å prioritere blant de påstigende ved en holdeplass, synes vi det er naturlig at passasjerer i rullestol prioriteres foran barnevogner, som igjen prioriteres foran sykler.

Bussene varierer i utforming og størrelse, og vi har ingen plassgaranti for barnevogner og rullestoler. Det kan for eksempel være vanskelig å få plass til to rullestoler på samme buss.

Husk å sikre både barnevogner og rullestoler ved å sette bremsen på og, om nødvendig, holde fast i vognen eller stolen eller sikre med festereimen som henger i bussen.


Mål og totalvekt

Maksimale mål for rullestol/barnevogn skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).

Dersom det er ledig om bord, kan du ta med:

 • Håndbagasje opptil 20 kg (gratis).
 • På hurtigbåtene, ferjene og tog er det kun mulig å ta med håndbagasje med samlet vekt på 20 kilo per billett. Tyngre håndbagasje kan medbringes mot fraktgebyr så langt det er nok plass og mannskapet finner det forsvarlig.
 • Ildsfarlige og eksplosive stoffer, ladde våpen, skarpkantede, illeluktende eller store gjenstander, eller annet som åpenbart kan utgjøre en fare eller sjenanse for andre passasjerer, kan ikke tas med på kjøretøy på land eller på hurtigbåter. På ferjer må passasjerer som har spørsmål om frakt av farlig gods ta kontakt med transportøren før farlig gods tas med om bord. 

Dersom det er ledig om bord, kan du ta med:

 • Kjæledyr (gratis)
 • Dyr kan ikke sendes som gods. Hunder skal alltid ledsages av en voksen.
 • Av hensyn til de som skal bruke setene etter deg, ber vi deg om å ikke ha hunden eller andre kjæledyr i setene.
 • Du er velkommen til å ha med deg hund om bord på våre båter og ferjer, men vær oppmerksom på at det må tas hensyn til andre passasjerer og at mannskapene henviser til egnet plass inne eller ute for deg og hunden din.
 • På hurtigbåtene til/fra Ryfylke er det kun mulig å ta med håndbagasje med samlet vekt på 20 kilo per billett. Tyngre håndbagasje kan medbringes mot fraktgebyr så langt det er nok plass og mannskapet finner det forsvarlig.

Sist oppdatert : 23.11.2022