Reisegaranti for hurtigbåt

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid. Dersom det allikevel oppstår forsinkelser eller innstillinger i hurtigbåttilbudet, kan reisegarantien gjelde for deg etter vilkårene nedenfor.

Reisegarantien gjelder for hurtigbåt i ruter i fylkeskommunal regi.

Ved innstilt avgang eller forsinkelse med mer enn 90 minutter, skal du enten få

a) refusjon av betalt billett innen syv dager,
b) ny reiserute til samme pris og til samme avtalevilkår, eller
c) informasjon om ny reiseruterute innen 30 minutter. Hvis du ikke får dette, kan du i stedet velge alternativ transport og få dekket utgiftene etter reglene under.

Dersom du velger alternativ b eller c over, har du etter båtpassasjerforordningen rett til kompensasjon etter følgende regler:

Ved forsinket ankomst til ditt endelige bestemmelsessted kan du kreve kompensasjon for billettprisen, uten å miste retten til transport. Kompensasjonen skal være 25 prosent av billettprisen ved en forsinkelse på minst:

a) En time for en reise med fastsatt varighet på inntil fire timer
b) To timer for en reise med fastsatt varighet på over fire timer, men ikke mer enn åtte timer.

Dersom du reiser med periodebillett, og du har vært rammet av forsinket ankomst mer enn tre ganger i løpet av en måned, får du kompensasjon etter ovennevnte regler. I beregningen skal det tas utgangspunkt i periodebillettens verdi delt på antall gyldighetsdager. Kompensasjon under 50 kroner blir ikke utbetalt.

Dersom forsinkelsen er mer enn det dobbelte av det som er angitt i punkt a eller b, skal kompensasjonen utgjøre 50 prosent av biillettprisen.

Dekning av utgifter til alternativ transport

Om Kolumbus ikke kan tilby deg ny reiserute jamfør punkt c øverst, vil vi dekke utlegg til drosje eller annen alternativ transport dersom du blir mer enn:

  • 30 minutter forsinket på reiser under en time med inntil 750 kroner
  • 60 minutter forsinket på reiser mellom en og tre timer med inntil 1000 kroner
  • 90 minutter forsinket på reiser over tre timer med inntil 1500 kroner

Kjører du privatbil eller -båt, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse. Kun én person får kjøregodtgjørelse per tur.

Husk å kontakte oss så raskt som mulig og senest to måneder etter hendelsen.

Har du lagt ut for alternativ transport m.m., trenger vi kvitteringen som viser pris, moms, løyvenummer og kvitteringsnummer for drosje.

Om du er uenig i utfallet av saken, kan du klage til Transportklagenemda. Klagen må sendes inn senest innen ett år etter du har fremmet skriftlig reklamasjon.

Du må beregne tilstrekkelig overgangstid, i tillegg til nødvendig gangtid, dersom det ikke er fast korrespondanse.

Vi refunderer ikke utgiftene dersom det er 30 minutter eller mindre til neste avgang i henhold til rutetabellen.

Reisegarantien gjelder ikke når det inntreffer omstendigheter som Kolumbus ikke kan styre, for eksempel ekstreme værforhold, ulykker, pandemi, islagte fjorder og vegstengninger som gjør at transportmiddelet ikke kommer fram, streik og lignende.

Det gis ikke erstatning for planlagte endringer i trafikken som det er informert om på forhånd.

Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, bompenger, piggdekkgebyr og parkering.

Refusjonen gjelder kun for kvittering knyttet til alternativt transportmiddel, og ikke til følgeskader av forsinkelsen (eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller flyavgang).


Sist oppdatert : 26.08.2021