Reisegaranti for buss, HentMeg, lokaltog og ferjer

Vi forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram til rett tid. Dersom det allikevel oppstår forsinkelser eller annen svikt i rutetilbudet som gjør at du blir minst 20 minutter forsinket, kan reisegarantien gjelde for deg etter vilkårene nedenfor.

Utlegg til drosje eller annen alternativ transport dekkes med:

  1. inntil 550 kr dersom du blir mer enn 20 minutter forsinket på reiser som skal ta under en time.
  2. inntil 825 kr dersom du blir mer enn 40 minutter forsinket på reiser som skal ta mellom en og tre timer.
  3. inntil 1 100 kr dersom du blir mer enn 60 minutter forsinket på reiser som skal ta mer enn tre timer.

På reiser som skal ta over tre timer, hvor forsinkelsen fører til at du ikke når fram før dagen etter, dekker vi kostnader til overnatting. Dette må klareres med oss på forhånd.

Kjører du egen bil, får du dekket turen etter statens satser for kjøregodtgjørelse. Kun en person får kjøregodtgjørelse per tur.

Om reisegarantisaken godkjennes, vil beløpet være på din konto innen to til fire uker.

Merk: beregningen av reisegarantien tar utgangspunkt i tid i rutetabellen og ikke sanntid.

Husk å kontakte oss så snart som mulig, og senest én måned etter hendelsen. Har du lagt ut for drosje, trenger vi drosjekvitteringen som viser moms, løyvenummer og kvitteringsnummer for å behandle reisegarantisaken din. Husk at du kan finne drosjekvitteringen din på www.taxifix.no (om du har betalt med kort).

  • forsinkelse.

  • minst ett minutt for tidlig avgang (gjelder ikke ved bestilt plass på ferje, der vilkårene sier at passasjeren skal møte opp ti minutter før avgang).

  • innstillinger.

  • full avgang (gjelder ikke på HentMeg i Sauda eller våre ferjer, der du må bestille plass for å være sikret å bli med på ønsket avgang).

  • feil skilting i skiltkasse på transportmiddel.

  • feil ruteinformasjon på holdeplassene, kaiene, i reiseplanleggeren eller nettstedet.

Vi gjør også oppmerksom på at du må beregne minimum fem minutters overgangstid mellom ankomst og avgang dersom du skal bytte rute underveis.

Vi refunderer ikke utgiftene dersom du kunne reist med neste avgang eller en annen rute og kommet fram uten en forsinkelse på over 20 minutter. Dersom du har overgang i din reiser må du har lagt opp til minimum fem minutters overgangstid (regnet ut fra faktisk avgangstid i rutetabellen, og ikke inkludert at transportmiddelet venter i opptil x minutter).

Reisegarantien gjelder ikke når det inntreffer omstendigheter som Kolumbus ikke kan styre, for eksempel knyttet til værforhold, vegstengninger, streik og lignende.

Det gis ikke erstatning ved store arrangementer eller andre forhold som påvirker kollektivtrafikken i stor grad.

Det gis ikke erstatning for planlagte endringer i trafikken som det er informert om på forhånd eller overgangsreiser med kortere overgangstid mellom ankomst og avgang enn fem minutter.

Det gis ikke erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, bompenger, piggdekkgebyr og parkering.

Det gis ikke erstatning hvis du sjekker sanntid i god tid før planlagt avgangstid og transportmiddelet tar igjen tapt tid, noe som resulterer at transportmiddelet går før sanntid først indikerte. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert i sanntid tett opptil avgangstidspunkt.

Refusjonen gjelder kun for kvittering knyttet til alternativt transportmiddel, og ikke til følgeskader av forsinkelsen (eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller flyavgang).

Reisegarantien gjelder ikke ved svikt i Bysykkel-tjenesten.

Vilkårene for vår reisegaranti gjelder også på Jærbanen/lokaltoget, men du må kontakte Go-Ahead for å benytte deg av den. For Sørtoget/regiontoget gjelder Go-Aheads egne regler.


Sist oppdatert : 09.08.2023