Billettrefusjon

Har du kjøpt en billett du ikke får brukt? Her finner du informasjon om kansellering og refusjon av billetter.

Dette får du tilbake

Aktiverte og delvis benyttede billetter kan refunderes. Her ser du hvor mye du får tilbake:

  • Enkeltbillett: Refunderes ikke
  • 24-timersbillett: Refunderes ikke
  • 7-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn
  • 30-dagersbillett: Du får refusjon for antall resterende døgn
  • 365-dagersbillett: Du får refusjon for antall dager du har igjen av de 300 dagene du har betalt for, ikke de 365 dagene billetten er gyldig
  • Reisepenger: Du får refundert det som er på kortet i inntil tre år etter at beløpet er satt inn

Refusjonsbeløpet regnes fra den dagen vi mottar forespørselen om refusjon av deg. Husk at du må betale 100 kroner i håndteringsgebyr for hver enkelt refusjon du foretar. Det vil si at søker du om refusjon fra for eksempel to ulike Kolumbuskort vil det være et gebyr på 100 kroner per kort. Dersom innestående beløp minus håndteringsgebyret er negativt vil du ikke kunne få refusjon.

Vi tar ikke håndteringsgebyr på 100 kroner for refusjonsgrunn sykdom der det forevises gyldig sykemelding. Vi refunderer ellers ikke selve Kolumbuskortet dersom det er billetter på dette du ønsker refundert, kun billettene.

Husk at alle refusjoner går tilbake til det betalingsmiddelet som ble benyttet ved kjøp. Dette følger nasjonalt og internasjonalt regelverk for refusjon.

Angreretten gjelder ikke ved persontransport (les mer på Forbrukerrådets sider).

Når kan jeg få refusjon?

  1. Du skal ikke reise med oss lenger. Hvis du for eksempel flytter, blir sykemeldt, endrer reisemønster eller har annen grunn til å søke om refusjon.
  2. Du har ubrukte eller ikke-aktiverte billetter. Disse refunderes i inntil ett år fra kjøpsdatoen. Etter dette er billettene ugyldige, og kan hverken refunderes eller arkiveres. Vi refunderer ikke mer enn to ikke-aktiverte månedsbilletter eller en ikke-aktivert årsbillett per kunde i løpet av et år. Ved en prisendring må forhåndskjøpte billetter aktiveres i løpet av tre måneder fra prisendringen trer i kraft.
  3. Reisepenger. Reisepenger refunderes i inntil tre år etter at de er fylt på reisekortet.

Søk refusjon

Ta kontakt med oss på vårt kontaktskjema, ring 177 eller kom til vår skranke på Byterminalen i Stavanger. Vi betaler ikke ut refusjon i skranken.


Sist oppdatert : 02.01.2024