Sanntid

Her finner du mye informasjon om sanntidssystemet.

Sanntidskartet finner du her, samt i vår sanntidsapp.

Det kan skje at en buss faktisk kjører som den skal, men ikke vises i kartet. Dette vil du unntaksvis kunne oppleve dersom det er en alvorlig feil med sanntidsutstyret i bussen eller at vi av andre grunner ikke får kontakt med bussen.

Sanntidssystemet regner hele tiden ut hvor bussen befinner seg i forhold til traséen den skal kjøre. Hvis det blir for stort avvik, blir systemet usikker på om bussen faktisk er på rett vei, og bussen mister prognosen. Det kan være mange årsaker til dette, fra at sjåføren har logget på feil tur, feil med rutedataene, omkjøringer som ikke er lagt inn i systemet eller feil med GPS eller odometersignalet i bussen.

I slike tilfeller er kartet til ekstra stor hjelp for deg som passasjer ved at du kan se hvor bussen faktisk er "i løypa" selv om den ikke har prognose og det kun står "Ca"-tider (rutetid) i app og på holdeplasskjerm. 

Både i kartet og i avgangsvisningen har du mulighet for å se hvor full bussen er. Det kan være praktisk, særlig nå når det er lurt å holde avstand til andre.

I kartet vises kapasiteten som en sirkel med grønn, rød og gul farge. Jo mer denne sirkelen er fylt med farge, jo mer rød blir den og jo fullere er bussen. Jo mindre fylt den er med farge, jo mer grønn blir den og jo mer plass er det i bussen.

I avgangsvisningen kan du klikke deg inn på hver buss og få både i grafisk framstilling i antall skraverte seter og i tekstform som "God plass" eller "Lite plass".

Av og til har ikke sjåføren logget på sanntidssystemet, enten av en forglemmelse eller på grunn av en teknisk feil. Allikevel vet vi hvor bussen befinner seg såfremt vi har kontakt med bussen. 

I slike tilfeller kan kartet være til stor hjelp for deg som passasjer ved at du kan se om en buss er på vei eller ikke, selv om bussen ikke har prognose og kun vises med "Ca." (rutetid) i sanntidsappen og på holdeplasskjermen.

I et område med mange busser og hvor flere av dem mangler linjenummer vil det naturligvis kunne være vanskelig å vite hvilken buss som faktisk du skal ta. Busser som mangler linjenummer trenger heller ikke nødvendigvis kjøre i rute, men det har vi ingen mulighet til å skille på i kartet. Vi har allikevel valgt å vise alle busser som er i aktivitet, men som mangler linjenummer, i kartet, for å gi deg som passasjer så mye og så presis informasjon som mulig. 

Bussene sender fra seg posisjonen sin ca. hvert annet sekund. Det er normalt kun et par sekunders forsinkelse fra vi mottar posisjonen til den blir oppdatert i kartet.

Bussens posisjon er ikke avhengig av sanntidsprognosen eller andre forhold, men er kun basert på GPS-en i bussen. Når en buss vises på kartet er vi derfor svært sikre på at det befinner seg en buss der og at posisjonen som vises er nøyaktig. Sanntidskartet gir deg derfor noe av den mest presise informasjonen vi har om bussene våre.

Ved å klikke på en buss får du opp endel ekstra informasjon, blant annet når vi fikk sist oppdatering fra bussen. Hvis det er lenge (mer enn ett minutt) siden vi fikk oppdatering fra bussen, er bussens posisjon mer usikker. En slik buss vil typisk stå stille på kartet. Da kan det være at vi har mistet kontakten med bussen eller andre ting som gjør at bussen har forflyttet seg uten at systemet har registrert det. 

For båtene er det litt anderledes da de ikke har samme sanntidssystem som bussene. Hvor ofte båtenes posisjon oppdateres avhenger blant annet av hastigheten til båten.

Sanntidskartet viser bussene våre i hele Rogaland. Alle busser, med unntak av noen få busser som kjøres av undertransportører, typisk i forbindelse med skoleskyss, har sanntidsutstyr montert.

Busser som er på vei mellom to turer, eller på vei til depotet, såkalt tomkjøring, kan vises på kartet. Hvis du klikker på bussen vil det normalt stå at den er på vei til depot. Normalt vil ikke dette være noe problem for deg som passasjer siden du ikke vil se etter busser med "feil" rutenummer eller plassering i forhold til faktisk trasé. 

Det samme gjelder også busser som har et kortere opphold, altså står parkert, mellom to turer.

På mobil vil kartet automatisk være sentrert på din posisjon når du åpner kartet eller laster det på nytt. For at dette skal virke må nettleseren på mobilen din ha tilgang til mobilens GPS-posisjon. Dette endrer du selv i innstillingene på din mobiltelefon.

På PC og Mac vil kartet alltid laste sentrert på samme sted. For avanserte brukere er det mulig å selv bestemme hvor kartet skal "starte opp", altså være sentrert. Dette gjør du ved å legge til lengde og breddegrad i adressefeltet (URL-en) i nettleseren din. Her kan du også velge hvilket zoom-nivå kartet skal starte på. Her ser du et eksempel som vil sentrere kartet i Haugesund. Du må selve endre tallverdiene til de du ønsker for at kartet skal starte sentrert der du vil:
https://www.kolumbus.no/sanntidskart/?lat=59.414587&lng=5.2648293&zoom=12

Du kan lagre snarveien som et bokmerke, slik at kartet starter opp akkurat der du vil hver gang, også hvis du laster siden på nytt. Dette fungerer best på PC eller Mac, for på mobil vil kartet sentrere seg på din posisjon etter en kort stund så lenge nettleseren på mobilen har fått tilgang til posisjonen din. 

I sanntidssystemet ligger det inne såkalte "virtuelle holdeplasser" som gir bussene prioritet i utvalgte lyskryss. Disse kommer opp som neste holdeplass (hvis du klikker på en buss) i de tilfellene hvor bussen nærmer seg en "virtuell holdeplass". Dette vil du kun oppleve i et fåtall tilfeller, og det vil uansett ha liten eller ingen betydning for deg som passasjer. Vi arbeider allikevel med å filtrere bort slike "virtuelle holdeplasser" slik at det ikke skal være rom for tvil.

Står det ca foran avgangstiden, betyr det at systemet ikke har kontakt med bussen, og avgangstiden som vises er derfor den avgangstiden som står i rutetabellen.

En av årsakene til at systemet ikke har kontakt med bussen, kan være at systemet ikke er skrudd på i den aktuelle bussen. Systemet vet hvor bussen er på grunn av en GPS som er installert i hver enkelt buss. For at systemet skal virke, må sjåførene manuelt logge inn på systemet før rutestart.

Båtene våre har foreløpig ikke sanntidssystem på samme måte som bussene våre, med visning av antatt ankomst og neste holdeplass og så videre. Alle båtene har imidlertid et system som heter AIS, som er en standard for å vise hvor båter befinner seg, og vi kan derfor vise båtene på sanntidskartet. Båtene får ikke oppdatert posisjon like ofte som bussene, og destinasjon er heller ikke like detaljert, men det gir allikevel en god pekepinn på hvor båten er og hvor den skal. 

Det kan ha stått ca foran avgangstiden. Da forsvinner prognosen når avgangstiden passeres, men egentlig er bussen underveis.

Dersom det ikke stod ca foran avgangstiden, kan det ha vært ulike årsaker til at avgangstiden forsvant fra oversikten. Det kan for eksempel skje at systemet mottar data fra en buss som kjører mot holdeplassen du står på, selv om bussen egentlig ikke skal passere holdeplassen, fordi den for eksempel skal kjøre inn på en annen vei like før holdeplassen. Fordi systemet får data om at bussen nærmer seg holdeplassen, kan det dukke opp en prognose i listen over avgangstider fra holdeplassen din som egentlig ikke skulle vært der.

Det kan også hende at bussen er koblet til sanntid, men at den av ulike grunner faller ut. Om en buss faller ut av systemet når den allerede er forsinket, og avgangens egentlige rutetid er passert, vil også prognosen i appen forsvinne, selv om bussen egentlig er på vei til holdeplassen.

Fordi sanntidssystemet er veldig komplekst, er det tidkrevende og vanskelig å finne fram til hver enkelt feils opphav. Vi jobber likevel kontinuerlig med å kartlegge disse uønskede feilene, slik at vi kan forbedre systemet.

Står det foran avgangstiden,skal det være mindre enn ett minutt til bussen kommer til holdeplassen.

Sanntidssystemet mottar data fra sensorer (GPS, odometer og avstand mellom holdeplasser) i bussene og beregner fortløpende (basert på data som er samlet opp over tid) hvordan bussene ligger an i forhold til de forskjellige holdeplassene langs ruten. Ut fra disse beregningene lager systemet en prognose for når bussen går fra din holdeplass.

Dersom bussen blir stående fast i trafikken pga. kø, trafikkuhell eller av andre årsaker, vil prognosen vise den tiden det normalt ville tatt fra der bussen befinner seg og til busstoppet du står på. Uventede faktorer, som de ovennevnte, har vi ikke kontroll over, og prognosene vil derfor kunne ”henge” eller telle altfor seint ned.


Sist oppdatert : 26.08.2021