Reklame på bussen

Ønsker du å reklamere på bussene våre, finner du nyttig informasjon her.

Ja, på Nord-Jæren og i Ryfylke og Dalane kan du reklamere på baksiden av bussen. På Nord-Jæren, primært i Stavanger og Sandnes, er det Clear Channel som er ansvarlig for salget av reklame på baksiden av bussene. Se Clear Channels nettside for mer informasjon. På resten av Jæren, i Dalane og i Ryfylke er det Viktig Melding som administrerer reklamesalget på bussene.

Ønsker du å reklamere på bussen i Nord-Rogaland, vennligst kontakt Vy Buss AS v/ Rudi Andre Brochs på 974 38 380.

Nei, om bord på bussene er det bare Kolumbus' egen reklame som er tillatt.


Sist oppdatert : 26.08.2021