Hvordan reiser jeg med sykkel på bussen?

Du kan ta med sykkelen på både bussen og båten, men det er et par ting du bør notere deg både når det gjelder pris og plassbegrensning om bord. For tog kan du besøke Go-Aheads nettsider.

Pris

Du kan reise gratis med sykler du lett kan ta under armen. Dette gjelder sykler og sparkesykler du kan slå sammen, eller små sparkesykler. Har du med deg en vanlig sykkel, en elsparkesykkel eller en stor sparkesykkel du ikke kan slå sammen, eller en ståhjuling, kjøper du en sykkelbillett i tillegg til din egen billett (samme pris og vilkår som enkeltbillett for barn/honnør).

På våre båter og ferjer reiser du gratis med alle typer sykler.

Plassbegrensning

Vær obs på at du ikke blokkerer midtgangen med sykkelen din. Det er viktig for sikkerheten om bord at det er enkelt å passere deg og sykkelen din for andre medreisende.

Du kan ikke ta med deg sykler, ståhjulinger, elsparkesykler eller andre store sparkesykler inn i salongen på båtene og ferjene.


Sist oppdatert : 10.06.2024