Billettkontroll

Hvis du har billetten på appen Kolumbus billett, må du sørge for at du har nok batteri og en lesbar skjerm under hele reisen. Kan du ikke framvise billetten ved kontroll, vil du få gebyr.

Billetten må være kjøpt før du går om bord. Billetten viser klokkeslett for kjøp, og denne informasjonen vil bli brukt i en billettkontroll.

Så lenge du hadde en gyldig billett da du gikk om bord, gjør det ikke noe om billetten utløper underveis på reisen. Billettkontrolløren vil sjekke tidspunkt for billettkjøpet.

Har du gyldig billett, men mangler gyldig bevis på at du har rett til student-, ungdom- eller honnørrabatt, vil du få gebyr i en billettkontroll. Vi kan frafalle gebyret hvis du møter opp på kundesenteret eller sender en henvendelse via vårt kontaktskjema innen ti dager, med kopi av gyldig bevis på at du hadde rett til rabatt på kontrolltidspunktet.

Dersom det er en kjent feil med billettappen, får sjåførene og billettkontrollørene beskjed om det. Da kan du gå om bord uten å kjøpe billett og uten å få gebyr i en eventuell kontroll.

Dersom det er din telefon det er en feil med, vil kontrolløren ilegge deg et gebyr om du ikke få vist billetten din.

Kjøper du billett på Kolumbuskortet, må den aktiveres på en billettleser før den blir gyldig. Går du om bord med en billett som ikke er aktivert, vil kontrolløren ilegge deg et gebyr ved en kontroll.

Ja. Du må alltid sørge for å kunne vise billetten under hele reisen. Har du glemt Kolumbuskortet, mobiltelefonen eller papirbilletten, vil du få gebyr ved en kontroll.

Dersom du reiser med rabatt uten bevis på at du har rett på rabatten, vil du få et gebyr ved en kontroll. Hvis du har begynt på lærestedet men venter på studentlegitimasjonen, må du kjøpe voksenbillett til du har det nødvendige rabattbeviset.

Vi praktiserer ikke betalingsutsettelse. Men har du store utfordringer med å betale gebyret, kan du kontakte oss så kan vi prøve å finne en løsning.


Sist oppdatert : 26.08.2021