Reisegarantiskjema

Alle innkomne henvendelser blir besvart fortløpende. Gjelder det ruteinformasjon eller hastesaker, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på telefon 51 19 99 00, Facebook eller Twitter.

Vi oppfordrer deg til å holde en fin tone i innleggene. Useriøse innlegg som inneholder banning og utskjelling, blir ikke behandlet.

Ooops! Vennligst se gjennom skjemaet på nytt.

Fyll ut punktene under korrekt for å fortsette:

Årsak

Planlagt kollektivreise

Inkluderte reisen overgang til annet Kolumbus-transportmiddel?
Husk at du ved ruteskifte må beregne minst fem minutters overgangstid for å kunne benytte deg av reisegarantien.

Din reise

TaxiAttachments (maks 10 MB, bilde/pdf)
Ingen fil(er) valgt

Din reise

Din reise

Vedlegg (maks 10 MB, bilde/pdf)
Ingen fil(er) valgt

Personalia

Jeg ønsker svar per:

Registrer deg i MinSide (valgfritt)